Poziom smogu w mieście Ełk
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Ełku

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach