GoodAir

Smog Koszalin - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Koszalin - mapa, dziś, pomiar

Koszalin to 100-tysięczne miasto w województwie zachodniopomorskim. Jego lokalizacja, z jednej strony na wybrzeżu, z drugiej nad jeziorami Jamno i Lubiatowym Północnym, czyni go wyjątkowo atrakcyjnym ośrodekiem turystycznym. Jako miasto powiatowe Koszalin jest ważnym ośrodkiem administracyjnym i siedzibą władz powiatowych. Równolegle z turystyka w mieście rozwija się też kultura, co oznacza wiele kin, teatrów, muzeów i innych ośrodków.
W Koszalinie warto zobaczyć Katedrę Niepokalanego Poczęcia NMP, ewangelicko-augsburską Kaplicę św. Gertrudy oraz dawny kościół zamkowy, a dzis siedzibę cerkwi prawosławnej. Dużą powierzchnię miasta (40,78%) zajmują tereny zielone: Park im. Książąt Pomorskich, Las komunalny na masywie Góry Chełmskiej, Las Bukowy i wiele innych mniejszych parków oraz terenów zielonych. Północna część miasta została objęta Koszalińskim Pasem Nadmorskim, który jest obszarem chronionego krajobrazu.

Mieszkasz lub wybierasz się do tego miasta? Poniżej znajdziesz niezbędne informacje o stanie powietrza i poziomie smogu w Koszalinie.

Mapa jakości powietrza w Koszalinie

Okazuje się, że stan powietrza w Koszalinie jest całkiem dobry. W roku 2014 miasto znalazło się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem czystości powietrza. Dopuszczalne normy pyłów PM10 oraz PM2,5 są przekroczone jedynie w pojedyncze dni w roku. Smog w Koszlinie pojawia się więc jedynie w nieznacznym stopniu w okresie grzewczym. Do monitorowania poziomu jakości powietrza w Koszalinie służą dwie stacje pomiarowe przy ul. Spasowskiego i Armii Krajowej.

Pomiar smogu w Koszalinie

Na dobrą jakość powietrza w Koszalinie wpływa szereg działań prowadzonych przez władze miasta. Miasto od lat inwestowało w unowocześnianie instalacji, podłączenie całych budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej, termomodernizację budynków komunalnych – ZBM, zakup nowoczesnego taboru MZK oraz wyprowadzenie ruchu z miasta poprzez budowę S6 I S11. Zanieczyszczenie powietrza w Koszalinie jest niskie również z uwagi na prowadzone regularnie przez Straż Miejską kontrole. Smog w Koszalinie nie jest zatem palącym problem, a miasto może stanowić wzór jak dbać o jakość powietrza.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach