GoodAir

Smog Pleszew - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Pleszew - mapa, dziś, pomiar

Pleszew jest miastem położonym w województwie wielkopolskim.Było to miasto prywatne w 1395 roku właścicielem Pleszewa był kasztelan Filip z Cielczy . Dzięki przywilejowi króla Jana Olbrachta z 1493 w mieście mogły odbywać się dwa jarmarki w ciągu roku: na św. Floriana (4 maja) oraz św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia). Św. Jan Chrzciciel do dziś jest patronem Pleszewa. W wyniku rozbioru Polski w 1793 roku Pleszew znalazł się pod zaborem pruskim.
Wybierając się do Pleszewa warto zwiedzić: Dawny Katolicki Dom Sierot, Pałac Malinie z poł. XIX w. oraz Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.
Mieszkasz w Pleszewie lub planujesz się tam wybrać? Chcesz wiedzieć jaki jest stan powietrza w Pleszewie? Przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet najbardziej potrzebnych informacji.

Mapa jakości powietrza w Pleszewie

W Pleszewie jakość powietrza jest zła. Miasto według rankingu przeprowadzonego w 2018 roku przez WHO jest na 14 miejscu nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Najgorzej jest podczas okresu grzewczego, kiedy występuje niska emisja – spalanie węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Dnia 1 lutego 2019 roku dopuszczalna norma pyłów została przekroczona kilkukrotnie. Stężenie pyłu PM10 wyniosło aż 193,08 µg/m3 , a dopuszczalna średniodobowa norma wynosi 25 μg/m³. Zanieczyszczenie powietrza w Pleszewie jest mierzone za pomocą stacji pomiarowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która zlokalizowana jest na al.Mickiewicza.

Pomiar smogu w Pleszewie

Mieszkańcy Pleszewa troszcząc się o swoje środowisko wystąpili z petycją “Nie chcemy smogu w Pleszewie”. Formularz można było wypełniać internetowo. Główne założenia petycji dotyczą: szybkiego i skutecznego informowania o zagrożeniu związanym z poziomem zanieczyszczenia powietrza oraz wprowadzenia patroli straży miejskiej.
Władze miasta podjęły już działania mające na celu walkę ze smogiem. Straż miejska kontrolowała czym mieszkańcy Pleszewa palą w piecach oraz do kiedy będą musieli wymienić piece no nowe określone w ustawie. Za nieprzestrzeganie przepisów antysmogowych obowiązują wysokie kary. Nieprzyjęcie mandatu będzie wiązało się z skierowaniem sprawy do sądu i karą nawet do 5000 zł. Jednym z filarów walki ze smogiem w Pleszewie jest edukacja najmłodszych. W szkołach podstawowych oraz przedszkolach zorganizowano serię zajęć dotyczących segregacji śmieci oraz zanieczyszczeń powietrza i jego wpływu na zdrowie ludzi.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach