GoodAir

Smog Gołuchów-mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Gołuchów- mapa, dziś, pomiar

Gołuchów jest wsią położoną w województwie wielkopolskim. Na terenie miejscowości znajduje się Jezioro Gołuchowskie, w którego pobliżu jest kemping oraz ośrodek sportów wodnych. Najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem w Głuchowie jest renesansowy zamek. Początkową modernizację zamku zawdzięcza się Wacławowi Leszczyńskiemu. W 1695 roku całe miasto zostało sprzedane Suszkom, a zamek zaczął popadać w ruinę. Budowlę kupił w 1856 roku Tytus Działyński jako prezent ślubny dla swojego syna Jana Kantego i Izabelli z Czartoryskich. Gruntowna przebudowa połączona z remontem została dokonana w latach 1875-1885 według szkiców polskiego architekta Zygmunta Gorgolewskiego . Jednak ostatecznym autorem projektu był Francuz Maurycy August Ouradou . Izabella chcąc zaakcentować związki Głuchowa z rodem Leszczyńskich umieściła nad we wnętrzu w widocznych miejscach herb Leszczyńskich. Oprócz pięknej budowli można też tam podziwiać 158-hektarowy park, który otacza zamek. Znajduje się w nim wiele okazów rzadkich i egzotycznych drzew. Izabella umieściła w zamku wiele swoich dzieł sztuki przeznaczając go na muzeum, a sama przeprowadziła się do pobliskiej oficyny. Do wybuchu II wojny światowej Gołuchów należał do rodziny Czartoryskich. Podczas wojny dzieła sztuki z zamku zostały zrabowane, a budynek zdewastowany.
A co z powietrzem w Gołuchowie? Czy jakość powietrza jest dobra? Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje na temat smogu i stanie powietrza w Gołuchowie?

Mapa jakości powietrza w Gołuchowie

Badaniem jakości powietrza w Gołuchowie zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Stan powietrza sprawdza specjalna stacja pomiarowa, która znajduje się przy Ujęciu Wody. Urządzenie mierzy poziom stężeń pyłów zawieszonych, ozon, dwutlenek azotu oraz dwutlenek siarki. Średnioroczne pomiary pyłów zawieszonych wskazują, że jakość powietrza w Gołuchowie jest dobra. Wyniki pomiarów kształtują się następująco: pył PM2,5 – 15-20 μg/m³ przy dopuszczalnej normie 25 μg/m³, pył PM10 – 25-30 μg/m³ przy normie 40 μg/m³.

Pomiar smogu w Gołuchowie

Mimo, że Gołuchów jest jednym z niewielu miast, które posiada dobrą jakość powietrza, czasem zdarza się tam smog. Najczęściej występuje on w okresie zimowym, kiedy ludzie palą w piecach złej jakości paliwem – węglem, drewnem czy śmieciami powodując tak zwaną “niską emisję”. Według uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego na terenie Gołuchowa obowiązuje zakaz palenia w piecach oraz w kominkach węglem, drewnem oraz biomasą o wilgotności powyżej 20%. Zaplanowana jest także likwidacja wszystkich piecy nie spełniających warunków uchwały antysmogowej .

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach