GoodAir

Smog Cieszyn- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Cieszyn- mapa, dziś, pomiar

Duże miasto leżące na pograniczu Polski i Czech. Przedzielone Olzą, która stanowi naturalną granicę między polskim Cieszynem a Cieszynem czeskim. Smog w Cieszynie to podobno problem. Warto sprawdzić, jak jest naprawdę oraz zobaczyć jak to ponad trzydziestotysięczne miasto oferuje coś więcej niż tylko złe powietrze. Jaka jest jego historia?

Od IX wieku gród słowiański, od XIII miasto. Od końca XIII wieku stało się stolicą księstwa cieszyńskiego, które formalnie trwało aż do 1918 roku. W swojej historii był rządzony przez dwie dynastie. Najpierw należał do Piastów, a następnie do Habsburgów. Pierwszym władcą księstwa został Mieszko I, który był też założycielem dynastii Piastów cieszyńskich. Przez wiele lat pozostawało pod wpływem Polski. Rozwijało się dość prężenie do XV wieku.

W XVII wieku zostało przejęte przez dynastię habsburską. Wówczas miasto zaczęło tracić. Stało się zależne od Korony czeskiej i z roku na rok zacieśniało z nią więzy, a zatem i z Habsburgami. Księstwo cieszyńskie było często traktowane po macoszemu, jako prowincja przynosząca zyski. Po rozbiorach Polski Cieszyn miał integrować Galicję z resztą Cesarstwa. W czasie I wojny światowej Cieszyn nie został mocno zniszczony, a w na jego terenie stacjonowała armia cesarstwa Austro-Węgier.

Po wojnie stał się spornym terenem między Polską a Czechosłowacją. Rozstrzygnięciem było przyznanie wedle podziału ludności, czyli ponad 70% przypadło Polsce. Śląsk cieszyński został podzielony w 1920 roku, a samo miasto przedzielone z granicą na Olzie. W 1939 roku do Cieszyna wkroczyła III Rzesza i zajęła go do maja 1945 roku. Po wojnie przypadł on w udziale i Polakom, i Czechom. Jest podzielony na Olzie.

Co ciekawego można zobaczyć dziś w Cieszynie? Przede wszystkim cały zespół przestrzenny Starego Miasta oraz Górę Zamkową. Oprócz tego w Cieszynie warto zwiedzić ratusz, zobaczyć figurę św. Floriana czy przyjrzeć się legendarnej Studni Trzech Braci, gdzie według legendy spotkali się założyciele miasta. A czy stan powietrza w Cieszynie jest na tyle dobry, by swobodnie zwiedzać zabytki?

Mapa jakości powietrza w Cieszynie

W mieście jest jedna stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska przy ulicy Mickiewicza. To stacja, która nie ma dużego zakresu działania, bada zaledwie kilka rodzajów zanieczyszczenia powietrza w Cieszynie. Przede wszystkim monitoruje stan pyłów zawieszonych PM10, czyli zanieczyszczeń pochodzący z tzw. niskiej emisji – działań gospodarstw domowych. Smog londyński jest tu bowiem największym zagrożeniem dla jakości powietrza w Cieszynie. Ponadto bada się tu także tlenek węgla, tlenki azotu oraz ozon.

Wyniki są dość dobre, jak na województwo. Poziom pyłów zawieszonych PM10 w 2018 roku wyniósł dobowo średnio 33,8 ug/m3. Norma wynosi zaś 40 ug/m3. Z kolei dzienne przekroczenie maksymalne wyniosło ponad 220 ug/m3, a norma w takim wypadku wynosi 50 ug/m3. Przekroczeń może być jednak aż 35 dni w ciągu roku. To sprawia, że stan powietrza w Cieszynie jest nie do końca pozytywny.

Pomiar smogu w Cieszynie

Warto zauważyć, że smog w Cieszynie również pochodzi z tzw. niskiej emisji. Stąd dobra decyzja władz wojewódzkich, by na terenie Śląska od 2017 roku nie można było palić biomasą o wilgotności powyżej 20%, miałem węglowym, mułem, flotem oraz węglem brunatnym. Co więcej, wprowadza się także dodatkowe zmiany w kontekście pieców i kotłów grzewczych.

Do 2028 roku wszystkie znajdujące się na terenie województwa będą musiały spełniać wymogi norm emisyjnych na poziomie klasy 5. Co więcej, już od 2022 nastąpią zmiany odnośnie do pieców i kotłów, które są zbyt stare i nie posiadają klasy emisyjnej. To sprawia, że jakość powietrza w Cieszynie powinna być coraz lepsza z roku na rok.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach