GoodAir

Smog Oświęcim - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Oświęcim - mapa, dziś, pomiar

Oświęcim to miasto położone w województwie małopolskim. Miejscowość ta jest jednym z najstarszych piastowskich grodów kasztelańskich w Polsce.
Oświęcim posiada tragiczną historię.
Miasto kojarzy się głównie z niemieckim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Po wyzwoleniu obozu na jego terenie powstały dwa obozy przejściowe dla jeńców niemieckich utworzone przez NKWD. Obecnie na terenie obozu istnieje Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Mieszkasz w Oświęcimiu albo wybierasz się do tego miasta? Chcesz wiedzieć jaki jest stan powietrza w Oświęcimiu? Czy nie ma smogu lub czy powietrze nie jest zanieczyszczone?
Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje!

Mapa jakości powietrza w Oświęcimiu

Stan jakości powietrza w Oświęcimiu nie jest najleszy. Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2.5 25 µg/m3. Średnioroczne pomiary dla Oświęcimia kształtują się następująco: pył PM10 – 40-45 μg/m³, a dla PM2.5 – 30-35 μg/m³. Aby mierzyć poziom zanieczyszczeń miasto zostało wyposażone w stację pomiaru jakości powietrza, która obecnie znajduje się na J.Bema.

Pomiar smogu w Oświęcimiu

W ramach walki ze smogiem władze miasta podjęły następujące działania: z dniem 28 marca 2018 roku została wprowadzona uchwała w sprawie działań antysmogowych Miasta Oświęcim ograniczających niską emisję. Do końca 2022 roku mają zostać zlikwidowane kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm. Mieszkańcom zostanie przydzielona dotacja z budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne źródła grzewcze. Dodatkowo miasto postawiło także na rozwój edukacji społecznej dotyczącej zagrożenia smogowego i ochrony przed jego skutkami. W tym celu w Sali Teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury zorganizowano przedstawienia dla dzieci i młodzieży, które ukazywały jak niebezpieczne jest zanieczyszczone powietrze i jak można z tym walczyć. Bardzo ciekawą akcją była instalacja billboardu z modelem ludzkich płuc, które po pewnym czasie filtrując zanieczyszczone powietrze zmieniały kolor pod wpływem dużego smogu. Kampania “Zobacz czym oddychasz. Zmień to” miała na celu zwrócenie uwagi na złą jakość powietrza w Oświęcimiu.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach