GoodAir

Smog Czerwionka-Leszczyny - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Czerwionka-Leszczyny - mapa, dziś, pomiar

Ciekawe miasto z niezwykłą historią – już na poziomie nazwy. Oto bowiem nie ma tu formalnego połączenia dwóch miast, jak to ma zwykle miejsce przy tego rodzaju pisowni, ale uwypuklenie różnic między Leszczynami, do których włączono Czerwionkę. Warto przyjrzeć się historii miasta z bliska. A jak wygląda sytuacja ze smogiem w Czerwionce-Leszczynach?

Miasto jest dość duże, liczy sobie około 28 tysięcy mieszkańców. Leży między dwiema konurbacjami, dość samotnie. Z jednej strony rozciąga się konurbacja rybnicka, z drugiej katowicka. Miejscowość zalicza się jednak do aglomeracji rybnickiej. Leży na Płaskowyżu Rybnickim. To doskonałe miejsce wypadowe, zarówno w kontekście spędzania czasu w naturze i zwiedzania pięknych krajobrazów i ciekawych zabytków przyrodniczych, jak i w kontekście urbanizacyjnym.

Pierwsze osadnicze ślady na tych terenach prowadzą do końca epoki brązu. Znaleziono tu bowiem ciekawą bransoletę z tamtego okresu. Następne pochodzą z wczesnej epoki żelaza. Zatem osadnictwo istniało tu już w VIII w. p. n. e. Obecnie jednak zabytek ten znajduje się w Muzeum w Gliwicach. Później nie ma wielu wzmianek o miejscowości. Rozwijało się ono powoli, a właściwie osobno Leszczyny i osobno Czerwionka. Przez wiele lat Leszczyny, których to miasto jest spadkobiercą, były polskie, jednak w XVIII wieku trafiły do Prus i do kraju wróciły dopiero w 1921 roku po plebiscytach oraz powstaniach śląskich.

Miasto to zwraca dziś uwagę przede wszystkim ze względu na swoją lesistość. Jest położone bardzo blisko Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, który z pewnością warto tu odwiedzić. W Czerwonce warto zobaczyć zabytkowe osiedle familoków, czyli wielorodzinnych domów z XIX i początku XX wieku. Wyróżniają się misternie łamanymi dachami oraz tym, że każdy jest inny. Tylko czy zwiedzanie nie będzie zakłócone przez jakość powietrza w Czerwionce-Leszczynach?

Mapa jakości powietrza w Czerwionce-Leszczynach

Miasto leży w dość specyficznym regionie, bowiem województwo śląskie jest mocno zanieczyszczone przez wydobycie węgla oraz przez tzw. niską emisję, która powstaje w gospodarstwach domowych. Duża gęstość zaludnienia przyczynia się do powstawania tu smogu. Jednak smog w Czerwionce-Leszczynach jest mniejszy. Stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska nie prowadzi rejestru zanieczyszczenia powietrza w Czerwionce-Leszczynach z wyjątkiem benzenu.

Smog w Czerwionce-Leszczynach jest zatem nie do końca znany. Choć wydaje się, że położenie nie w tak dużym otoczeniu miast oraz w okolicy lasów sprawia, że w tym miejscu jest on zdecydowanie lepszy. Możemy mówić tylko o benzenie. Jego wynik średnioroczny dobowy w 2018 roku wyniósł 4,1 ug/m3. Norma dopuszcza 5 ug/m3, więc nie jest to wynik najgorszy. Jednak warto zwrócić uwagę na brak informacji o innych zagrożeniach, co może wskazywać, że powietrze nie jest tu tak czyste.

Pomiar smogu w Czerwionce-Leszczynach

Stacja, znajdująca się przy ulicy Kopalnianej, zajmuje się tylko benzenem, jednak stan powietrza w Czerwionce-Leszczynach jest podobny jak w całym województwie. Dlatego władze zdecydowały się na zmiany. W związku z tym walczą za pomocą uchwały antysmogowej z niską emisją i tzw. smogiem londyńskim, który pojawia się głównie w okresie sezonu grzewczego.

Od 2017 roku nie można palić w piecu węglem brunatnym, mułem węglowym czy biomasą o wilgotności powyżej 20%. Do 2028 z kolei wszystkie piece i kotły działające na terenie województwa będą miały klasę emisyjną 5. To sprawi, że jakość powietrza w Czerwionce-Leszczynach znacznie się poprawi.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach