GoodAir

Smog Kłodzko - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Kłodzko - mapa, dziś, pomiar

Kłodzko leży w południowej części Polski oraz w południowej części województwa dolnośląskiego. Jest jednym z najbardziej znanych miejscowości tego regionu. Nazywane „małą Pragą”, posiada wiele niezwykłych miejsc, które warto odwiedzić. Zanim jednak to zrobisz, sprawdź z nami smog w Kłodzku.

Kłodzko leży w Kotlinie Kłodzkiej, która jest rozłożona na pograniczu Polski i Czech. Ziemia Kłodzka bardzo długo była terenem walk między Piastami a Przemyślidami. W 1003 roku Kłodzko opanowane zostało prze Bolesława Chrobrego. Następnie jednak pokój zielonoświątkowy przyznał te ziemie Czechom. Kłodzko zaczęło się następnie zmieniać się w osadę o charakterze rzemieślniczo-targowym. Prawa miejskie nadane miastu zostały w 1275 roku. Następnie Ziemią Kłodzką władali piastowscy książęta śląscy. Co ciekawe układ przestrzenny miasta ukształtował się w XIII i XIV wieku i pozostał niemalże niezmieniony do dziś.

Następnie jednak wojny husyckie sprawiły, że Kłodzko trafiło pod panowanie Habsburgów w Austrii. Następnie na mocy pokoju wrocławskiego miasto zdobyli Prusacy. Ostatni raz miasto oblegano podczas wojen napoleońskich. Pod koniec wieku XIX zniesiono status twierdzy miejskiej i zezwolono na rozbudowę miasta w kierunku południowym, wschodnim i zachodnim. Dalej rozbudowuje się w dwudziestoleciu międzywojennym. II wojna światowa to wzrost znaczenia miasta. Powstał tu najpierw obóz jeniecki i filia obozu koncentracyjnego z Rogoźna, a następnie twierdza, która miała bronić się do końca. Ostatecznie skapitulowała bez walk.

Po wojnie Kłodzko trafia do Polski. W 1997 roku przychodzi powódź tysiąclecia. Kolejne lata to próba odbudowy miasta i rewitalizacji starówki. To właśnie ona wraz z ratuszem z XIX wieku są dziś zabytkami Kłodzka. Oprócz tego warto tu podziwiać typowo „praską” architekturę, bastion obronny Fryderyka II oraz gotyckie, późnogotyckie i barokowe świątynie. Warto także dowiedzieć się, jaki jest stan powietrza w Kłodzku.

Mapa jakości powietrza w Kłodzku

Jakość powietrza w Kłodzku nie jest dużym problemem. Stany godzinne rzadko przekraczają stany informacyjne dla pyłów PM10 czy PM2,5. Średnioroczne stężenie dobowe wynosi 33,2 ng/m3, co daje zapas do alarmującej normy 40 ng/m3, do której dążą regulacje Unii Europejskiej. Zanieczyszczenie powietrza w Kłodzku nie jest duże także przez ukształtowanie terenu i przyrodnicze zalety Ziemi Kłodzkiej. Jest to jeden z najbardziej czystych miejsc Dolnego Śląska.

W Kłodzku stan powietrza monitoruje stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest ona umiejscowiona przy ulicy Szkolnej 8 i bada metodą automatyczną nie tylko stężenie pyłów zawieszonych PM10 czy PM2,5, ale także tlenków węgla, tlenków azotu czy ozonu. Największe zanieczyszczenie odnotowuje się w Kłodzku w okolicach sezonu grzewczego od listopada do marca.

Pomiar smogu w Kłodzku

Smog w Kłodzku jest zależna od okresu. Typowo występujący smog londyński nie jest jednak niebezpieczny. Monitorowanie powietrza pokazuje, że jest to dość czyste miasto i wobec niego regulacje ekoprojektu sejmiku województwa dolnośląskiego są mniej restrykcyjne. Nie przewiduje się zatem całkowitego usunięcia z eksploatacji paliw stałych do 2028 roku, jednak obejmuje je wymiana kotłów w celu ograniczenia wpływu smogu w Kłodzku na zdrowie.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach