Smog Florianka
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Florianka

Florianka jest osadą położoną w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Józefów. Leży malowniczo na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Co ciekawe, ze względu na przepisy parku narodowego, nie można do niej dostać się za pomocą samochodu. Dlatego poziom życia, w tym także poziom jakości powietrza we Floriance, jest wysoki.

Sama nazwa osady – Florianka – została nadana na cześć protoplasty – legendarnego już – rodu Zamoyskich. Był nim Florian Szary i według legendy miał zostać do Florianki przeniesiony przez niedźwiedzia, a jego siostra Janka opatrywała mu rany pod dębem, który po dziś stoi w osadzie i nazywa się Florian. Jego szerokość obwodu to 7,4 m.

Z kolei wieś Florianka powstała w 1830 roku. Dopiero dziewięć lat później pojawił się tutaj Folwark. Co ważne, na tych terenach rozgrywało się bardzo wiele wydarzeń z okresu zaborów, a więc powstań listopadowych oraz styczniowych. Niezwykłym miejsce we Floriance jest skupisko niezwykłych gatunków drzew. W 1897 roku powstała tu bowiem szkółka drzew owocowych oraz leśnych. Jeśli chodzi o zabytki, to na terenie osady leżą między innymi zabudowania z XIX wieku. Jest to choćby drewniana gajówka z 1830 roku czy murowany dom ogrodnika.

W leśniczówce we Floriance urodziła się znana malarka Aleksandra Wachniewska, z domu Fejfer-Stankowska. To właśnie jej imieniem nazwano jeden z trzech szlaków turystycznych w miejscowości – zielony. Są także: czerwony krawędziowy oraz żółty rowerowy. Co ciekawe w osadzie znajduje się dziś Izba Leśna Roztoczańskiego Parku Narodowego, a także hodowla koników polskich, które zwane są także biłgorajskimi. Sprawdź też, jak wygląda smog we Floriance.

Jakość powietrza Florianka

Jakość powietrza we Floriance jest badany przez jedną stację pomiarową Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Bada ona – zarówno automatycznie, jak i manualnie – stężenie w powietrzu dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ozonu, a także najbardziej szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 powstałego z tzw. niskiej emisji w okresie grzewczym. To właśnie on jest tak szkodliwy dla ludzi w kontekście smogu we Floriance i w innych miejscach na świecie.

Jeśli chodzi o pomiary, średnia dobowa w ujęciu rocznym pyłu zawieszonego PM10 wynosi we Floriance 20,6 ng/m3. Norma dla Unii Europejskiej to obecnie 40 ng/m3, co pokazuje, że kwestia jakości powietrza we Floriance jest na dobrym poziomie. Dzienne maksymalne pomiary wykazały w minionym roku 65 ng/m3, co pokazuje, że przekroczyły stan dopuszczalny, ale niewiele w skali województwa czy kraju.

Smog Florianka

Zanieczyszczenie powietrza we Floriance jest dość nikłe. Nie ma dużego problemu także z dwutlenkami siarki czy azotu oraz tlenkami azotu. Pomiary pokazują, że jest to jedno z najbardziej czystych miejsc na mapie województwa lubelskiego. Niemniej w całym województwie sytuacja jest dość napięta, tymczasem regulacji prawnych wciąż mieszkańcy się nie doczekali.

Już od kilkunastu miesięcy trwają prace nad zmianami. Projekt został wymyślony i opracowany i czekał na zatwierdzenie. W myśl projektu, tzw. uchwały antysmogowej, który poddano konsultacjom społecznym, niemalże od momentu wprowadzenia zakazano by palenia w piecach miałem węglowym czy węglem brunatnym oraz niskiej jakości paliwem stałym. Z kolei do roku 2024 należałoby wymienić piece o słabej jakości, a restrykcyjne przepisy co do pieców miały zacząć obowiązywać od 2028 roku. Dzięki temu komfort życia mieszkańców, poprzez poprawę stanu powietrza we Floriance, byłby wyższy.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach