GoodAir

Smog Florianka - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Florianka - mapa, dziś, pomiar

Florianka jest osadą położoną w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Józefów. Leży malowniczo na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Co ciekawe, ze względu na przepisy parku narodowego, nie można do niej dostać się za pomocą samochodu. Dlatego poziom życia, w tym także poziom jakości powietrza we Floriance, jest wysoki.

Sama nazwa osady – Florianka – została nadana na cześć protoplasty – legendarnego już – rodu Zamoyskich. Był nim Florian Szary i według legendy miał zostać do Florianki przeniesiony przez niedźwiedzia, a jego siostra Janka opatrywała mu rany pod dębem, który po dziś stoi w osadzie i nazywa się Florian. Jego szerokość obwodu to 7,4 m.

Z kolei wieś Florianka powstała w 1830 roku. Dopiero dziewięć lat później pojawił się tutaj Folwark. Co ważne, na tych terenach rozgrywało się bardzo wiele wydarzeń z okresu zaborów, a więc powstań listopadowych oraz styczniowych. Niezwykłym miejsce we Floriance jest skupisko niezwykłych gatunków drzew. W 1897 roku powstała tu bowiem szkółka drzew owocowych oraz leśnych. Jeśli chodzi o zabytki, to na terenie osady leżą między innymi zabudowania z XIX wieku. Jest to choćby drewniana gajówka z 1830 roku czy murowany dom ogrodnika.

W leśniczówce we Floriance urodziła się znana malarka Aleksandra Wachniewska, z domu Fejfer-Stankowska. To właśnie jej imieniem nazwano jeden z trzech szlaków turystycznych w miejscowości – zielony. Są także: czerwony krawędziowy oraz żółty rowerowy. Co ciekawe w osadzie znajduje się dziś Izba Leśna Roztoczańskiego Parku Narodowego, a także hodowla koników polskich, które zwane są także biłgorajskimi. Sprawdź też, jak wygląda smog we Floriance.

Mapa jakości powietrza w Floriance

Jakość powietrza we Floriance jest badany przez jedną stację pomiarową Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Bada ona – zarówno automatycznie, jak i manualnie – stężenie w powietrzu dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ozonu, a także najbardziej szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 powstałego z tzw. niskiej emisji w okresie grzewczym. To właśnie on jest tak szkodliwy dla ludzi w kontekście smogu we Floriance i w innych miejscach na świecie.

Jeśli chodzi o pomiary, średnia dobowa w ujęciu rocznym pyłu zawieszonego PM10 wynosi we Floriance 20,6 ng/m3. Norma dla Unii Europejskiej to obecnie 40 ng/m3, co pokazuje, że kwestia jakości powietrza we Floriance jest na dobrym poziomie. Dzienne maksymalne pomiary wykazały w minionym roku 65 ng/m3, co pokazuje, że przekroczyły stan dopuszczalny, ale niewiele w skali województwa czy kraju.

Pomiar smogu w Floriance

Zanieczyszczenie powietrza we Floriance jest dość nikłe. Nie ma dużego problemu także z dwutlenkami siarki czy azotu oraz tlenkami azotu. Pomiary pokazują, że jest to jedno z najbardziej czystych miejsc na mapie województwa lubelskiego. Niemniej w całym województwie sytuacja jest dość napięta, tymczasem regulacji prawnych wciąż mieszkańcy się nie doczekali.

Już od kilkunastu miesięcy trwają prace nad zmianami. Projekt został wymyślony i opracowany i czekał na zatwierdzenie. W myśl projektu, tzw. uchwały antysmogowej, który poddano konsultacjom społecznym, niemalże od momentu wprowadzenia zakazano by palenia w piecach miałem węglowym czy węglem brunatnym oraz niskiej jakości paliwem stałym. Z kolei do roku 2024 należałoby wymienić piece o słabej jakości, a restrykcyjne przepisy co do pieców miały zacząć obowiązywać od 2028 roku. Dzięki temu komfort życia mieszkańców, poprzez poprawę stanu powietrza we Floriance, byłby wyższy.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach