GoodAir

Smog Osieczów - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Osieczów - mapa, dziś, pomiar

Polska wieś leżąca w Borach Dolnośląskich jest niezwykle malowniczo nanizana na nitkę gminy o tej samej nazwie. Jest położone w północno-zachodnim brzegu województwa dolnośląskiego, na prawym brzegu rzeki Kwisy. Chcesz dowiedzieć się, co zwiedzać oraz jaki jest stan powietrza w Osieczowie?

Najciekawszą kwestią związaną z wsią Osieczów jest przede wszystkim jej nazwa. W roku 1295 pojawia się ona w kronice łacińskiej o nazwie Liber fundationis episcopatus Vtarislaviensis, czyli Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego. W tymże dokumencie widnieje jako nazwa villa Oseczow. Niecałe 200 lat później notuje się już jednak Aschitzaw, Assesaw oraz Aschieczau w niemieckojęzycznych przekładach oraz w końcu jej niemiecką nazwę – Aschitzau.

Historia Osieczowa nie jest zbyt rozległa. Właściwie pojawia się on na mapie Polski w szczególnym kontekście smogu w Osieczowie, gdyż nie znajduje się tam zbyt wiele zabudowań godnych odwiedzenia. Największym dobrem są lasy, które niegdyś znajdowały się, wraz ze wsią, w posiadaniu miasta Bolesławca. Nastąpiło to z pewnością przed 1527 rokiem. Sam Osieczów pochodzi zapewne z XIII wieku. Jego znaczenie nadaje fakt, że w tym miejscu wydobywano niegdyś torf oraz piaskowiec. Z kolei w latach sześćdziesiątych XIX wieku pojawiły się tu dwa młyny wodne, wiatrak oraz tartak, a także bielarnia. Wieś rozkwitła.

II wojna światowa nie dostarczyła Osieczowowi przykrych wspomnień. Zapomniana przez wszystkich wieś stała się na dobre polskim Osieczowem dopiero po ustaleniach z Jałty w 1945 roku. W PRL-u nie było tu zbyt bogato, jednak wieś rozwijała się dzięki okolicznym lasom. Na szczególną uwagę tych, którzy odwiedzają okolice, obok miejsca zagrożonego złą jakością powietrza Osieczów, są specyficznie stawiane domy murowano-szachulcowe z XIX wieku. Jakie jest stężenie PM10 w Osieczowie?

Mapa jakości powietrza w Osieczowie

Problemem w tym miejscu jest ukształtowanie terenu. Z jednej strony mamy do czynienia z terenami pięknymi, które doskonale nadają się do pieszej eksploracji, z drugiej z dość zamkniętą przestrzenią wiejską. Dlatego pojawia się tu problem smogu w Osieczowie. Jedyną stacją Inspekcji Ochrony Środowiska zajmującej się pomiarami zanieczyszczenia powietrza w Osieczowie jest stacja stojąca przy jednej z bocznych dróg we wsi otoczona lasami oraz zabudowaniami jednorodzinnymi.

Pomiary dokonywane w Osieczowie dotyczą nie tylko obecności tlenków węgla, ozonu czy azotu, ale także siarki czy rtęci. Są to pomiary automatyczne. Z kolei w przypadku tej stacji istnieje także pomiar manualny. Ten dokonuje zapisu jakości powietrza w Osieczowie w stosunku do pyłów zawieszonych PM10 oraz PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu i arsenu i niklu. Zwłaszcza benzo(a)piren jest problemem Osieczowa. To przekroczenie tego stężenia jest największym powodem alarmów.

Średnioroczne stężenie tego związku w powietrzu w Osieczowie wynosi 1,9 ng/m3. Podczas gdy norma dla tego związku w skali europejskiej została ustalona na poziomie 1 ng/m3. To sprawia, że maleńki Osieczów trafił na listę miejsc szczególnie nieprzyjemnych w kontekście smogu w Polsce.

Pomiar smogu w Osieczowie

Jeśli chodzi o stan powietrza w Osieczowie, jest on regularnie badany. Problem nadmiernej obecności niektórych związków zmusił województwo dolnośląskie do wprowadzenia specjalnych przepisów. Ekoprojekt zakłada likwidację kotłów na paliwa stałe na terenie wsi do 2028 roku oraz modernizację kotłów do poziomu III do 2024 roku.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach