GoodAir

Smog Goczałkowice Zdrój - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Goczałkowice Zdrój - mapa, dziś, pomiar

Goczałkowice-Zdrój jest wsią uzdrowiskową położoną w województwie śląskim. Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia rycerza Goczała , który dostał tę ziemię w ramach nagrody za zasługi na polach bitewnych.
Historia samego uzdrowiska rozpoczyna się w 1861 roku od zakupu ziemi przez pszczyńskiego lekarza Adolfa Babela, kupca Heinricha Schillera i mistrza budowlanego Wilhelma Czecha. Zlecili oni badania wód goczałkowickich, które okazały się wartościowe leczniczo. Niestety działania wojenne podczas II wojny światowej nie oszczędziły uzdrowiska. Po wojnie ośrodek miał zostać zlikwidowany jednak ratunkiem okazała się decyzja Wydziału Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Powołała ona w 1953 roku do życia Wojewódzki Szpital Przeciwreumatyczny. Obecnie uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób naczyń obwodowych, chorób laryngologicznych oraz rehabilitacja osób z cukrzycą. Co roku do Goczałkowic-Zdroju przybywa aż 10 000 kuracjuszy. Będąc w Goczałkowicach-Zdroju oprócz korzystania z naturalnych bogactw miejscowości warto zwiedzić zabytkową kaplicę św. Anny oraz pawilon “Górnik”.
Planujesz wybrać się do Goczałkowic-Zdroju? Chcesz wiedzieć jaki jest stan i jakość powietrza w Goczałkowicach-Zdroju? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy pakiet najważniejszych informacji.

Mapa jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju

Jakość powietrza mierzona jest za pomocą specjalnych stacji pomiarowych. Jedna z nich należąca do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowana jest na ul. Parkowej. Urządzenie mierzy stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz dwutlenek azotu, tlenki azotu, ozon i benzen. Średnioroczny poziom stężenia PM2,5 wynosi 20-25 μg/m³ przy dopuszczalnej normie 25 μg/m³. Natomiast wyniki pomiaru pyłu PM10 wynoszą 35-40 μg/m³, a norma wynosi 40 μg/m³.

Pomiar smogu w Goczałkowicach-Zdroju

Goczałkowice-Zdroju jako ośrodek uzdrowiskowy powinien dbać o czyste powietrze. Jak większość miejscowości Goczałkowice-Zdrój zmaga się jednak ze smogiem, który występuje najczęściej w okresie grzewczym.
A więc jakie działania antysmogowe zostały podjęte?
Urząd gminy wyznaczył pracowników, którzy sprawdzają czym mieszkańcy palą w piecach i kominkach. Za nieprzestrzeganie przepisów i palenie nieodpowiednim paliwem są przewidziane surowe kary. Od 1 września 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa . Piece, które są już użytkowane powyżej 10 lat mają zostać wymienione na klasę 5 do końca 2021 roku. Natomiast jeżeli czas eksploatacji wynosi 5-10 lat powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach