GoodAir

Smog Lublin- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Lublin- mapa, dziś, pomiar

Lublin – miasto we wschodniej części Polski, pod względem liczebności mieszkańców zajmuje dziewiąte miejsce w kraju. Ponadto stanowi największe miasto w naszym kraju na wschód od Wisły. Lublin to miasto przesiąknięte historią, znajduje się tam Państwowe Muzeum na Majdanku, Brama Krakowska i mury obronne z Basztą Gotycką. Jedno z niewielu polskich aglomeracji, gdzie można przejechać się trolejbusem. Będąc w Lublinie grzechem jest nie spróbować regionalnych potraw, a w szczególności cebularzu. Dla leniuchów można polecić odpoczynek nad Bystrzycą, która przepływa niemalże przez wszystkie dzielnice miasta. Piękno Lublina można także podziwiać w wielu filmach, tj. „Ogniem i mieczem” czy „Chopin. Pragnienie miłości”. Dodatkowo to miasto rodzinne wielu artystów, np. Urszuli, Zbigniewa Hołdysa, Krzysztofa Cugowskiego i Beaty Kozidrak.

Mieszkasz w Lublinie, a może zdecydowałeś się odwiedzić tę aglomerację? Nie zapomnij zapoznać się z poziomem zanieczyszczeń powietrza. Szukasz informacji na temat: stan powietrza Lublin, smog Lublin, zanieczyszczenie powietrza Lublin? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy najważniejsze informacje.

Mapa jakości powietrza w Lublinie

W mieście funkcjonują dwie stacje pomiarowe Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Jedna z nich usytuowana jest przy ulicy Obywatelskiej, druga przy Śliwińskiego. Obie badają stan powietrza w Lublinie pod kątem pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5. Ta pierwsza skupia się jednak bardzie na związkach toluenu, benzenu, ozonu, tlenków siarki czy tlenków azotu. Druga z kolei bada zawartość pyłów zawieszonych, które są największym problemem zimą, w sezonie grzewczym. Zatem jakość powietrza w Lublinie jest monitorowana na bieżąco.

Jeśli chodzi o rezultaty wynikające z badania zanieczyszczenia powietrza w Lublinie, to jasno można powiedzieć, że poziom benzo(a)pirenu, bardzo szkodliwego związku zawartego w PM10 jest niski. W skali roku to zaledwie 1,9 ng/m3. Norma wynosi 5 ng/m3, a cel unijny to zaledwie 1 ng/m3. Nieco gorzej wygląda sytuacja z pyłami zawieszonymi. Średnia roczna PM2,5 ro 19,0 ng/m3, przy normie od 2020 roku 20 ng/m3. Jednak maksymalna wartość dobowa wyniosłą aż 87,7 ng/m3. Z kolei PM10 wynosi 27,6, a wartość maksymalna 140,9 ng/m3, przy normie 40 ng/m3.

Pomiar smogu w Lublinie

Walka miasta ze smogiem koncentruje się na: likwidacji pieców na paliwa stałe, niskoemisyjnej komunikacji miejskiej, eko-patrolach oraz działaniach edukacyjnych. Podstawowy dokument normujący zadania w tym zakresie to „Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)”, zapoczątkowany w 2013 roku. Mieszkańcy mogą korzystać z dotacji na wymianę pieców opalanych węglem na bardziej ekologiczne ogrzewanie gazowe, elektryczne czy olejowe. Z kolei eko-patrole straży miejskiej mają na celu monitoring spalania w piecach zabronionych materiałów. W 2017 roku przeprowadziły one 2085 interwencji. Ponadto w Lublinie postawiono na niskoemisyjną komunikację publiczną, czego dowodem jest zakup 70 trolejbusów i 100 autobusów spełniających wymogi normy Euro 6 w zakresie czystości spalin. Z kolei działania w zakresie wzrostu świadomości ekologicznej dotyczą głównie przeprowadzania wśród dzieci i młodzieży warsztatów „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz” przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Lublinie.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach