GoodAir

Smog Piotrków Trybunalski - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Piotrków Trybunalski - mapa, dziś, pomiar

Piotrków Trybunalski jest miastem królewskim, które przez większość swojej historii nazywało się bez przydomku trybunalski. Leży w województwie Łódzkim i jest drugim co do wielkości miastem tego regionu. Jaki jest stan powietrza w Piotrkowie Trybunalskim, a jaka jest jego historia?

Piotrków w 1262 roku został włączony do Księstwa Sieradzkiego i od tej pory znajduje się na mapie Polski. Prawa miejskie otrzymuje w 1300 roku, a następnie, pod koniec wieku, zostaje miejscem sądów szlacheckich. Odnowienie praw miejskich pojawia się w XV wieku z rąk Władysława Jagiełły. Co ciekawe na mapie historycznej miasto wsławiło się ratyfikacją pokoju toruńskiego z 1467 roku. W 1492 roku odbyła się wielka elekcja króla Jana Olbrachta, a następnie zebrał się sejm w Piotrkowie z wydzieloną izbą poselską i senatem – to początek polskiego parlamentaryzmu.

Dalej miasto ma wielki wpływ na kształt polityczny w kraju. Zostaje zajęte przez Szwedów w trakcie potopu w XVII wieku i zagarnięte przez zabór pruski w XVIII wieku. Po wojnach napoleońskich Piotrków trafia do zaboru rosyjskiego wraz z Królestwem Polskim. Później, już w XX wieku, Piotrków był areną wojen – I, gdzie ścierały się wojska niemieckie, rosyjskie i austriackie oraz II, gdy już na początku września doszło do jego zbombardowania. Wyzwolenie przyszło w styczniu 1945 roku. Tak Piotrków stał się Trybunalskim i wrócił do Polski.

Co należałoby zwiedzić w tym mieście? Panorama rynku starego miasta robi wrażenie. Staromiejski układ sięga średniowiecza, choć sama zabudowa jest znacznie późniejsza. Wyjątkowe w mieście są mury miejskie oraz Zamek Królewski z XVI wieku. Warto także zajrzeć do parku Poniatowskiego czy obejrzeć synagogi. Należy jednak najpierw dowiedzieć się, jaka jest jakość powietrza w Piotrkowie Trybunalskim.

Mapa jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim

Smog w Piotrkowie Trybunalskim pojawia się w okresach grzewczych. Jako że jest to silny ośrodek miejski, pochodzi on przede wszystkim z niskiej emisji, czyli gospodarstw domowych. Problemem jest więc pył zawieszony PM10 czy PM2,5 oraz benzo(a)piren. Wszystkie te wskaźniki badane są przez stacje monitorowania jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Bada się tu także tlenki węgla czy azotu, tlenek azotu oraz dwutlenek siarki czy ozon.

Jak wyglądają wyniki? Zanieczyszczenie powietrza w Piotrkowie Trybunalskim jest spore. Oznacza to, że średnioroczny dobowy poziom pyłów zawieszonych PM2,5 wyniósł w 2018 roku 28,2 ug/m3. Norma dopuszczalna w miastach Europy wynosi 25 ug/m3, choć od 2020 roku będzie wynosiła 20 ug/m3. Z kolei poziom pyłów PM10 wyniósł 37 ug/m3 (norma 40 ug/m3). Najwyższy wskaźnik dzienny pokazał jednak aż 150,1 ug/m3 w ciągu sezonu grzewczego i nie był to odosobniony przypadek. Wartość benzo(a)pirenu, najbardziej szkodliwego związku wyniósł równie 5,0 ng/m3, czyli równą normę dopuszczalną. Celem Unii jest jednak redukcja normy do 1 ng/m3.

Pomiar smogu w Piotrkowie Trybunalskim

Jak więc widać, dużo w kwestii smogu w Piotrkowie Trybunalskim należy zrobić. W całym województwie wprowadzono różne zmiany w ramach tzw. uchwały antysmogowej, które mają dopasować przepisy do ekoprojektu. W myśl zmian zakazuje się korzystania z niektórych paliw kopalnych, np. węgla brunatnego czy miału węglowego oraz palenia złej jakości paliwami stałymi.

Dodatkowo stan powietrza w Piotrkowie Trybunalskim ma się poprawić dzięki rezygnacji z kotłów i pieców niskiej jakości. Do 2023 znikną te bez klasy ekologicznej, a do 2027 będą już same z najwyższą klasą 5.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach