Smog Piotrków Trybunalski
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski jest miastem królewskim, które przez większość swojej historii nazywało się bez przydomku trybunalski. Leży w województwie Łódzkim i jest drugim co do wielkości miastem tego regionu. Jaki jest stan powietrza w Piotrkowie Trybunalskim, a jaka jest jego historia?

Piotrków w 1262 roku został włączony do Księstwa Sieradzkiego i od tej pory znajduje się na mapie Polski. Prawa miejskie otrzymuje w 1300 roku, a następnie, pod koniec wieku, zostaje miejscem sądów szlacheckich. Odnowienie praw miejskich pojawia się w XV wieku z rąk Władysława Jagiełły. Co ciekawe na mapie historycznej miasto wsławiło się ratyfikacją pokoju toruńskiego z 1467 roku. W 1492 roku odbyła się wielka elekcja króla Jana Olbrachta, a następnie zebrał się sejm w Piotrkowie z wydzieloną izbą poselską i senatem – to początek polskiego parlamentaryzmu.

Dalej miasto ma wielki wpływ na kształt polityczny w kraju. Zostaje zajęte przez Szwedów w trakcie potopu w XVII wieku i zagarnięte przez zabór pruski w XVIII wieku. Po wojnach napoleońskich Piotrków trafia do zaboru rosyjskiego wraz z Królestwem Polskim. Później, już w XX wieku, Piotrków był areną wojen – I, gdzie ścierały się wojska niemieckie, rosyjskie i austriackie oraz II, gdy już na początku września doszło do jego zbombardowania. Wyzwolenie przyszło w styczniu 1945 roku. Tak Piotrków stał się Trybunalskim i wrócił do Polski.

Co należałoby zwiedzić w tym mieście? Panorama rynku starego miasta robi wrażenie. Staromiejski układ sięga średniowiecza, choć sama zabudowa jest znacznie późniejsza. Wyjątkowe w mieście są mury miejskie oraz Zamek Królewski z XVI wieku. Warto także zajrzeć do parku Poniatowskiego czy obejrzeć synagogi. Należy jednak najpierw dowiedzieć się, jaka jest jakość powietrza w Piotrkowie Trybunalskim.

Jakość powietrza Piotrków Trybunalski

Smog w Piotrkowie Trybunalskim pojawia się w okresach grzewczych. Jako że jest to silny ośrodek miejski, pochodzi on przede wszystkim z niskiej emisji, czyli gospodarstw domowych. Problemem jest więc pył zawieszony PM10 czy PM2,5 oraz benzo(a)piren. Wszystkie te wskaźniki badane są przez stacje monitorowania jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Bada się tu także tlenki węgla czy azotu, tlenek azotu oraz dwutlenek siarki czy ozon.

Jak wyglądają wyniki? Zanieczyszczenie powietrza w Piotrkowie Trybunalskim jest spore. Oznacza to, że średnioroczny dobowy poziom pyłów zawieszonych PM2,5 wyniósł w 2018 roku 28,2 ug/m3. Norma dopuszczalna w miastach Europy wynosi 25 ug/m3, choć od 2020 roku będzie wynosiła 20 ug/m3. Z kolei poziom pyłów PM10 wyniósł 37 ug/m3 (norma 40 ug/m3). Najwyższy wskaźnik dzienny pokazał jednak aż 150,1 ug/m3 w ciągu sezonu grzewczego i nie był to odosobniony przypadek. Wartość benzo(a)pirenu, najbardziej szkodliwego związku wyniósł równie 5,0 ng/m3, czyli równą normę dopuszczalną. Celem Unii jest jednak redukcja normy do 1 ng/m3.

Smog Piotrków Trybunalski

Jak więc widać, dużo w kwestii smogu w Piotrkowie Trybunalskim należy zrobić. W całym województwie wprowadzono różne zmiany w ramach tzw. uchwały antysmogowej, które mają dopasować przepisy do ekoprojektu. W myśl zmian zakazuje się korzystania z niektórych paliw kopalnych, np. węgla brunatnego czy miału węglowego oraz palenia złej jakości paliwami stałymi.

Dodatkowo stan powietrza w Piotrkowie Trybunalskim ma się poprawić dzięki rezygnacji z kotłów i pieców niskiej jakości. Do 2023 znikną te bez klasy ekologicznej, a do 2027 będą już same z najwyższą klasą 5.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach