GoodAir

Smog Jarosław - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Jarosław - mapa, dziś, pomiar

Duże miasto o populacji blisko czterdziestotysięcznej. Jarosław to jedno z miast znajdujących się w województwie podkarpackim. Siedziba gminy i władz powiatu. Jest to miejsce mało znane w naszym kraju, nie tak często odwiedzane, a skrywające w sobie wiele tajemnic i miejsc, które są nie tylko unikatowe, ale i niezwykłe. Po prostu warte zobaczenia. Ale czy nie przeszkodzi w tym smog w Jarosławiu?

Smog to coraz większy problem. Tak duże miasto jak Jarosław z pewnością musi się z nim mierzyć. Jednak jak miasto tak przepięknie położone nad Sanem, w dolinie Dolnego Sanu, może dbać o powietrze? Sposobów jest wiele, a i okazji do odwiedzin tu nie zabraknie. Samo miasto szlacheckie zostało lokowane w 1375 roku. Leży w historycznej ziemi przemyskiej. Kiedy w XI wieku książę ruski Jarosław Mądry odbił Polakom Grody Czerwieńskie, według legendy już wtedy założył tu gród.

W średniowieczu jednak trafiło z powrotem do Polski za panowania Kazimierza Wielkiego. Aż do XIX wieku pozostawało w różnych rękach, między innymi jako dar królowej Jadwigi, własność Zamojskich, Wiśniowieckich czy Czartoryskich. Jarosław swoją popularność zawdzięczał przede wszystkim położeniu. Chodziło o szlak handlowy, a więc Jarosław stał się miastem kupieckim, w którym można było dobrze zjeść i się zabawić. W okresie zaborów trafił do Galicji i w 1918 roku odzyskany przez Polaków.

Zajęty we wrześniu 1939, odzyskany w lipcu 1944 roku. Jarosław jest dziś miejscowością leżącą w województwie podkarpackim. Jest to miasto kryjące w sobie wiele atrakcji. Między innymi układ urbanistyczny najstarszej części miasta oraz renesansowa Brama Krakowska wraz z murami obronnymi i fosą. Ciekawa jest także zabudowa rynku oraz Ratusz Jarosławski. Aby jednak móc zwiedzać to niezwykłe miasto wschodniej Polski, warto zadbać o jakość powietrza w Jarosławiu.

Mapa jakości powietrza w Jarosławcu

Na terenie miasta leży jedna stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest to stacja leżąca przy ulicy Pruchnickiej, która mierzy przede wszystkim elementy tzw. niskiej emisji, czyli pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5 oraz stężenie benzo(a)pirenu w pyłach zawieszonych PM10. Zatem te zanieczyszczenia powietrza w Jarosławiu są poddawane ciągłej kontroli, co sprawia, że wiemy dokładnie, jaki jest stan powietrza w Jarosławiu.

Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w roku 2018 wyniosło – średnio dobowo – 38,7 ug/m3 co jest wynikiem bardzo wysokim i zagrażającym zdrowiu. Co prawda dopuszczalna norma nie została przekroczona, a wynosi 40 ug/m3, ale smog w Jarosławiu jest w tym momencie bardzo blisko jej przekroczenia. Z kolei jeśli chodzi o benzo(a)piren, czyli bardzo toksyczny związek znajdujący się w powietrzu, to jego wynik wyniósł 3,9 ng/m3 przy normie, która jest celem Unii Europejskiej na najbliższe lata wynoszącej 1 ng/m3. Jednostkowa wartość benzo(a)pirenu na dzień wyniosła zaś aż 24,5 ng/m3.

Pomiar smogu w Jarosławcu

Badając stan powietrza w Jarosławiu, nie można nie zauważyć, że wyniki są bardzo wysokie. To sprawia, że smog londyński, który pojawia się głównie w okresie od końca października do końca marca, staje się coraz większym problemem. To sprawiło, że władze wojewódzkie przyjęły uchwałę antysmogową, która ma za zadanie poprawić jakość powietrza w Jarosławiu i innych miastach.

Przede wszystkim od 2018 roku nie wolno palić w piecach i kotłach drewnem o zbyt dużej wilgotności czy mułem węglowym i węglem brunatnym. Piece zaś instalowane po 1 stycznia 2018 roku muszą być piecami z klasą 5 norm emisyjnych. Do 2028 wszystkie piece zostaną na takie wymienione z podziałem na lata 2022, 2024 oraz 2026.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach