GoodAir

Smog Zielonka- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Zielonka - mapa, dziś, pomiar

Zielonka to polska wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w Borach Tucholskich. Leży nieopodal miejscowości Tuchola. Co ciekawe nazwa tej wsi pochodzi od ziela, które w tych terenach rośnie w dużej ilości. To malowniczo położona miejscowość, która zaskakuje pięknymi krajobrazami. A jak jest ze stanem powietrza w Zielonce?

Wieś powstała na przełomie XVII i XVIII wieku, jednak już w 1713 roku wieś była całkowicie opuszczona. 31 lat później we wsi mieszkało czterech gospodarzy. W ten sposób rozwijała się przez kolejne lata aż do XIX wieku, kiedy stała się wsią czynszową. Najlepiej rozwijała się w niej hodowla owiec oraz trzody chlewnej. Do 1858 roku dokonano uwłaszczenia gospodarstw chłopskich.

W XIX wieku we wsi mieszkało ponad sto osób. W pobliżu zielonki znajdowała się wieś Wilcze Gardło, która dziś jest częścią wsi. Już pod koniec XIX wieku miasto się rozwinęło i w XX wiek wchodziło z ponad sześćset osobami. Wieś w tym czasie posiadała sądy, urząd okręgowy czy szkołę. 20 stycznia 1920 roku weszła w skład Rzeczypospolitej. W latach międzywojennych z miejscowości wyjechało wielu Niemców, a w zamian za nich docierali Polacy. W II wojnie światowej doszło tu do dywersji niemieckiej i ostrzeliwania żołnierzy polskich.

Okres powojenny to w ogóle okres rozkwitu tych terenów. Ludność wzrasta, a szczególny rozwój przypada na wiek XXI, który związany jest z procesem suburbanizacji okolic Bydgoszczy. W XXI wieku do 2015 roku ludność wsi Zielonka powiększyła się niemalże dwukrotnie. Nic więc dziwnego, że warto zastanowić się nad smogiem w Zielonce. W miejscowości nie znajdziesz zabytków ani ciekawych miejsc z przeszłości, jest to typowa polska wieś, ale wokół rozciągają się niezwykłe tereny rekreacyjne, z których warto skorzystać. O ile powietrze jest do tego przyjazne.

Mapa jakości powietrza w Zielonce

W Zielonce istnieje stacja monitorowania jakości powietrza Zielonka, która ma za zadanie badać nie tylko stężenie ozonu w powietrzu czy tlenku węgla i dwutlenku siarki, ale także najbardziej niebezpieczne pyły zawieszone PM10. Jak pokazują dane, Zielonka to najmniej zanieczyszczona stacja w województwie. Liczba alarmujących przekroczeń za zeszły rok wyniosła 11 przy dopuszczalnej liczbie 35 alarmów. To najlepszy wynik, dla porównania w trzech bydgoskich stacjach to od 85 do 81 przekroczeń w roku.

Średnia zawartość pyłów PM10 w powietrzu w smogu w Zielonce wynosi niecałe 20 ng/m3 dla całego minionego roku w ujęciu dobowym. Normy unijne w tym zakresie określają wartość dopuszczalną do 40 ng/m3, co sprawia, że Zielonka może uchodzić za najbardziej czystą wieś w województwie kujawsko-pomorskim. Z kolei średnia benzo(a)pirenu to 1,0 ng/m3, co sprawia, że już dziś realizuje ona normę unijną na przyszłe lata. Co ciekawe w 2018 roku doszło do przekroczenia ozonu aż 17 razy, co jest dość wysokim wynikiem w skali województwa, co pokazuje, że okres grzewczy nie jest najbardziej niebezpiecznym okresem przy zanieczyszczeniu powietrza w Zielonce.

Pomiar smogu w Zielonce

Stan powietrza w Zielonce jest stale monitorowany, by wskazać ogólną tendencję wojewódzką. W czerwcu 2019 roku urząd wojewódzki przyjął tzw. uchwałę antysmogową. Ma ona na celu restrykcyjne działania w celu ochrony jakości powietrza w województwie. Jej założenia dotykają także Zielonki, choć w niej smog londyński nie jest najbardziej niebezpieczny.

Aby wpłynąć na smog w Zielonce oraz w całym województwie, ustawa antysmogowa wprowadza między innymi zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami węglowymi i miałem węglowym od września 2019 roku. Od 2024 roku wprowadzone zostaną zakazy eksploatacji pozaklasowych kotłów grzewczych, a od 2028 roku każdy kocioł grzewczy będzie musiał spełniać wymagania przynajmniej V klasy.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach