GoodAir

Smog Horyniec-Zdrój - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Horyniec-Zdrój - mapa, dziś, pomiar

Miejscowość w wieku XVII i XVIII była miasteczkiem, ale obecnie jest wsią liczącą sobie ponad 2 tysiące mieszkańców. Najstarsze wzmianki o tym miejscu pojawiają się już w XV wieku, a tradycja mówi, że w XVII wieku osada należała do Sobieskich i bywał tu sam król. Jakie jeszcze tajemnice skrywa Horyniec-Zdrój i czy jest smog w Horyńcu-Zdroju?

Horyniec należał do ważnej, podolskiej rodziny Telefusów. Wówczas było to prężne miasto, o którym wiemy, że rozwijało się miarowo i często gościło wielu możnych tamtejszego świata – głównie z polskiej szlachty. Miejscowość prze wiele lat należała do szlachecko urodzonych. Tak też stało się przy rozbiorach, gdy wieś Horyniec-Zdrój dostała się w niewolę austriacką. Jednak rozwój trwał nadal. Dopiero jednak w XIX wieku za sprawą rodziny Ponińskich Horyniec-Zdrój stał się miejscowością uzdrowiskową. Zlokalizowano tu wiele ciekawych miejsc, między innymi teatr oraz bibliotekę doskonale wyposażoną.

Straty pojawiły się w okolicach I wojny światowej, gdy doszło tu do starć polsko-ukraińskich. Miasteczko podniosło się w okresie międzywojnia. Głównymi udziałowcami byli Żydzi, którzy kontrolowali wille i gościli kuracjuszy. W październiku miasto zajęła Armia Czerwona. Potem przejęli je Niemcy i zostało uwolnione w 1944. Jednak w międzyczasie cały czas trwały walki z nacjonalistami ukraińskimi. Tak trafił po wojnie do Polski, blisko granicy z Ukrainą (wówczas ZSRR). Dziś jest znany z uzdrowiska i to je najlepiej tu zobaczyć. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na park, teatr dworski w zespole pałacowym oraz sam pałac Ponińskich. O ile, rzecz jasna, jakość powietrza w Horyńcu-Zdroju na to pozwoli.

Mapa jakości powietrza w Horyńcu-Zdroju

Nad jakością i stanem powietrza czuwa stacja spod znaku Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska przy alei Przyjaźni. Bada ona nie tylko wpływ niskiej emisji, czyli gospodarstw domowych i pracy uzdrowiska na jakość powietrza w Horyńcu-Zdroju, ale także inne związki, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu.

Pomiary pokazują, że stężenie benzo(a)pirenu w tym roku wynosi średnio 1,9 ng/m3, a więc jest bliskie poziomowi, którego oczekuje Unia Europejska – 1 ng/m3. Z kolei pył zawieszony PM10 wynosi 21,5 ug/m3, a norma dzienna to 40 ug/m3. Maksymalna wartość w tym roku wyniosła 93,3 ug/m3. Jest to dobry wynik zanieczyszczenia powietrza w Horyńcu-Zdroju.

Pomiar smogu w Horyńcu-Zdroju

Biorąc pod uwagę stan powietrza w Horyńcu-Zdroju, nie można nie zauważyć, że wyniki nie są tak bardzo wysokie, jak w wielu innych miastach województwa. Jest to jednak miasto uzdrowiskowe, a to sprawia, że smog londyński, który pojawia się głównie w okresie od końca października do końca marca, staje się większym problemem. Dlatego władze województwa podkarpackiego przyjęły uchwałę antysmogową, która ma za zadanie poprawić stan powietrza w Horyńcu-Zdroju oraz innych miastach województwa.

Przede wszystkim założenia specjalnej uchwały sprawiają, że od 2018 roku nie wolno palić w piecach grzewczych oraz kotłach drewnem o zbyt dużej wilgotności (ponad 20%) czy mułem węglowym i węglem brunatnym. Dodatkowo w paliwie węglowym wartość małych elementów do 3 mm nie może przekroczyć 15%. Piece i kotły, które są instalowane po 1 stycznia 2018 roku, muszą spełniać normy zgodne z klasą 5. Do 2028 wszystkie piece i kotły zostaną na takie wymienione z podziałem na lata 2022 – piece powyżej 10 lat, 2024 – piece od 5 do 10 lat oraz 2026 – piece poniżej 5 lat użytkowania z klasą 3 i 4. To sprawi, że jakość powietrza w Horyńcu-Zdroju będzie dużo wyższa.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach