GoodAir

Smog Jarczew - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Jarczew - mapa, dziś, pomiar

Jarczew jest jednym z kilku miejsc na mapie województwa lubelskiego, w których zamontowano specjalne stacje do kontroli zanieczyszczenia powietrza w Jarczewie oraz w całym województwie. Z tego powodu w spisie kontroli widnieją dwutlenki azotu, ozon oraz dwutlenek siarki. Sama wieś z kolei nie jest typowa, a jej walory turystyczne mają spore znaczenie.

Sama wieś położona jest w województwie lubelskim w powiecie łukowskim, w gminie Wola Mysłowska. Jest w tej gminie największą miejscowością. Co ciekawe do 1954 roku istniała nawet gmina Jarczew, jednak w kolejnych latach, dokładnie między 1975 a 1998 była to miejscowość administracyjnie przynależna do województwa siedleckiego. To właśnie tu znajduje się unikalna w skali kraju stacja pomiarowa monitorująca poziom ozonu czy tritlenku siarki.

Najważniejszym zabytkiem tego miejsca jest dwór, który odwiedzić powinni nie tylko pasjonaci historii, ale i polskiej architektury. Został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku dla rodziny Podoskich. To oni władali ziemiami od XVIII wieku aż do II wojny światowej. Czasy świetności dwór przeżywał w dwudziestoleciu międzywojennym. Dwór odwiedzali wówczas ministrowie i szefowie rządu. W czasie wojny zorganizowano tu ośrodek rehabilitacyjny, a majątek znacjonalizowany po 1945 roku wszedł w skład PGR-u. Dziś to największy zabytek Jarczewa. A jaki jest stan powietrza w Jarczewie?

Mapa jakości powietrza w Jarczewie

Jak już wspominaliśmy, w miejscowości nie znajduje się stacja badająca stężenie pyłów zawieszonych, które powstają z tzw. niskiej emisji – z pracy gospodarstw domowych oraz obecności spalin samochodowych. Jednak jest tu unikalna stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bada ona, jako jedna z trzech obok Śnieżki i Łeby, stężenie ozonu. To sprawia, że jakość powietrza w Jarczewie jest monitorowana.

Występuje tu niewielka ilość smogu w Jarczewie w okresie grzewczym, jednak ukształtowanie terenu i niewielka zabudowa sprawiają, że miejscowość może pochwalić się czystym powietrzem. Przynajmniej w kontekście pyłów PM2,5 czy PM10. Poziomu dwutlenków siarki czy azotu nie są przekraczane. Siarki jest średnio zaledwie 1,5 ng/m3 przy normie 40 ng/m3. Maksymalna wartość wyniosła 7 ng/m3. Z kolei dwutlenku azotu jest średnio 6,5 ng/m3, a maksymalna wartość w całym roku wyniosła w ciągu doby 29,9 ng/m3. Norma w tym wypadku dla stanu powietrza w Jarczewie wynosi 125 ng/m3. Z kolei ozonu wykazała średnio 52,8 ng/m3, przy maksymalnej wartości 158,5 ng/m3. Norma zaś wynosi 120 ng/m3.

Pomiar smogu w Jarczewie

W Jarczewie smog jest rzadkim zjawiskiem. Nie ma tu większych problemów ze zbyt wysokim poziomem ani pyłów, ani ozonu czy dwutlenku siarki. Nie dziwi zatem, że akurat w tym miejscu nie ma problemu z przełożoną znów we wprowadzeniu ustawą antysmogową. Jest to ustawa wojewódzka, która miała regulować kwestie jakości powietrza w Jarczewie oraz inny miastach województwa lubelskiego, ale aktualnie znajduje się w fazie głębokich konsultacji od kwietnia tego roku.

Ustawa miała zakładać wymianę pieców na paliwa stałe do 2024 z tych najniższej jakości, i do 2028 z tych średniej jakości, by po 2028 piece na paliwa stałe w domostwach na terenie województwa miały odpowiedni poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Kiedy tak się stanie jednak nie wiadomo.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach