GoodAir

Smog Gorzów Wielkopolski - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Gorzów Wielkopolski - mapa, dziś, pomiar

Już od początków osadnictwa europejskiego okolice Gorzowa Wielkopolskiego były zamieszkiwane. Dziś warto zastanowić się nie tylko nad historią tego miejsca i tych ziem, jednej ze stolic województwa lubuskiego, ale także nad smogu w Gorzowie Wielkopolskim. Jak więc rozwijało się miasto i co można w nim zobaczyć?

Miasto na prawach powiatu jest drugim co do wielkości w województwie lubuskim. Jednocześnie jest także jednym z dwóch stolic, obok Zielonej Góry. W Gorzowie znajduje się siedziba wojewody lubuskiego. Historia miasta jest dość burzliwa. W okresie średniowiecza tereny te znajdowały się w granicach Królestwa Polskiego, książąt legnickich, władców brandenburskich. Najdłużej było w rękach Brandenburgii, ale w XIV wieku trafiło w ręce Wittelsbachów i później pod kontrolę rodu Luksemburgów w Królestwie Czech.

W okresie końca średniowiecza Czesi sprzedali miasto Krzyżakom, którzy następnie sprzedali je Fryderykowi II Hohenzollernowi. Następnie sytuacja się uspokoiła. Miasto się rozwijało, choć zdarzyły się także wydarzenia niszczące, takie jak oblężenie Szwedów. Następnie w Gorzowie zawitały Prusy i Niemcy po ich zjednoczeniu. Gorzów Wielkopolski należał do rejencji frankfurckiej. Miasto rozwinęło się znacznie w XIX wieku, ale zahamowało w okresie I wojny światowej. Po niej pozostało w niemieckich rękach.

II wojna światowa znacznie dotknęła Gorzów. Wycofujące się wojska niemieckie wysadziły mosty, a Armia Czerwona paliła Stare Miasto i dokonywała szeregu gwałtów na ludności cywilnej. W marcu 1945 roku, już po wyzwoleniu, przyjęto nazwę Gorzów nad Wartą. Dopiero później pojawił się przymiotnik Wielkopolski. W okresie powojennym miasto szybko się rozwinęło. Następował dynamiczny rozwój przemysłu, a miasto powiększało się znacznie. Dopiero okres wolnej Polski sprawił, że wiele zakładów poupadało.

Gorzów Wielkopolski to przede wszystkim historyczny układ miejski i Stare Miasto. Dodatkowymi zabytkami są kościoły, w tym słynna katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Warto odwiedzić także dawne osiedle robotnicze z lat dwudziestych XX wieku oraz Pałac Biskupi i były gmach Poczty Polskiej. A jaki jest stan powietrza w Gorzowie Wielkopolskim?

Mapa jakości powietrza w Gorzowie Wielkopolskim

Jako średnie miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, Gorzów zmaga się przede wszystkim ze smogiem w Gorzowie Wielkopolskim w okresie grzewczym. Nad jakością powietrza czuwają stacje w dwóch miejscach. Główna Inspekcja Ochrony Środowiska umiejscowiła je przy ulicy Kosynierów Gdańskich oraz Piłsudskiego. W Gorzowie w całym 2018 roku dni z przekroczeniem pyłu zawieszonego było sporo, jednak wynik nie zbliżył się do dopuszczalnych 35.

Jeśli chodzi o wyniki to zły wynik wykazuje przede wszystkim benzo(a)piren. Ten związek jest bardzo szkodliwy, a pojawia się w Gorzowie w stężeniu 6,9 ng/m3 w 2018 roku, gdy dobowa średnia roczna wynosi do 5 ng/m3, a docelowo Unia Europejska chce ograniczyć poziom do 1 ng.m3. Z kolei pył zawieszony PM10 w 2018 roku wyniósł średnio dobowo 27 ug/m3 przy dopuszczalnej wartości 40 ug/m3. Najwyższa wartość dobowa wyniosła jednak tylko 42 ug/m3, a więc nieznacznie przekroczyła normy. Zatem zanieczyszczenie powietrza w Gorzowie Wielkopolskim nie jest duże.

Pomiar smogu w Gorzowie Wielkopolskim

Jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim jest niezła, choć nie doskonała. To pokazuje, że problem stanu powietrza w Gorzowie Wielkopolskim powinien być rozwiązany inaczej. Jednak zarówno władze wojewódzkie, jak i miejskie wybrały tylko delikatne zmiany w ramach tzw. uchwały antysmogowej. Do 2023 roku wszystkie nowo montowane piece oraz piece już aktywne muszą spełniać normy przynajmniej dla pieców klasy 5.
Zabrakło ograniczenia spalania paliw stałych złej jakości i niewiadomego pochodzenia. Być może jednak gdy jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim jeszcze się pogorszy, coś się w tej kwestii zmieni.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach