GoodAir

Smog Żyrardów- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Żyrardów- mapa, dziś, pomiar

Żyrardów jest miastem położonym w województwie mazowieckim. Leży na Równinie Łowicko-Błońskiej nad Pisią Gągoliną. Jest to miasto w niedalekiej odległości od stolicy, dlatego jest chętnie odwiedzane jako miasteczko odpoczynkowe dla wielu warszawiaków. Warto zatem wiedzieć, jaką jakość powietrza w Żyrardowie można spotkać.

Historia tego miasta zaczyna się późno, bowiem dopiero w 1833 roku. Wówczas do wsi Ruda Guzowska przeniesiono fabrykę lnu. Mechanizację przędzalni zrealizował na zlecenie rządu Królestwa Polskiego Filip de Girard. Następnie założono spółkę do rozwoju fabryki, a osadę, w której powstać miały budynki fabryczne, budynki mieszkalne dla robotników i tkaczy nazywała się Żyrardów.

Prace wstrzymał wybuch powstania listopadowego, a de Girard sam brał w nim udział. Po powstaniu, w 1832 roku, budowa została wznowiona, a produkcja ruszyła rok później. Jednak data powstania zakładów, a zatem 9 sierpnia 1830 jest datą powstania Żyrardowa. Powstają kolejne osiedla robotnicze oraz budynki użyteczności publicznej. Tak rozwija się miasto, które w 1883 roku organizuje strajk szpularek. Powtórzyły się w 1885, 1887, 1889, 1891, 1895 oraz 1905 roku.

Wybuch wojny w 1914 roku przerwał rozwój miasta przemysłowego. Co ciekawe, w tym roku Żyrardów był największą fabryką wyrobów lnianych w Europie. W czasie wojny zamknięto fabryki, a część miasta ucierpiała, jednak osada zaczęła pustoszeć. Po wojnie fabryki odbudowano i znów zaczęły działać. Problem wybuchł w okresie wielkiego kryzysu. 12 września 1939 roku w Żyrardowie pojawili się Niemcy. Miasto wyzwolono w styczniu 1945 roku.

W mieście nie ma wielu zabytków. Żyrardowska osada fabryczna jest obecnie jedynym w Europie, zachowanym w całości, zespołem urbanistycznym miasta przemysłowego z tego okresu. Najciekawszym miejscem jest z pewnością jednak Zespół Pałacowy Dittricha. Ale czy można go zwiedzać, czy smog w Żyrardowie jest na zbyt wysokim poziomie?

Mapa jakości powietrza w Żyrardowie

Jeśli chodzi o monitoring powietrza w Żyrardowie, to w mieście utworzono stację Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest ona zlokalizowana przy ulicy Roosevelta. Bada przede wszystkim pyły niskiej emisji – pył zawieszony PM10 oraz pył zawieszony PM2,5. Jest tu także pomiar tlenku węgla czy dwutlenku siarki oraz ozonu. To oznacza, że zanieczyszczenie powietrza w Żyrardowie jest dobrze monitorowane.

Jak kształtują się wyniki? Jeśli chodzi o tzw. niską emisję, która wytwarzana jest przez gospodarstwa domowe, mamy w Żyrardowie pył zawieszony PM10. Jego średnioroczna dobowa w 2018 wyniosła 36,2 ug/m3, podczas gdy dopuszczalne normy pozwalają na stężenie w wysokości średnio 40 ug/m3. Jednak najwyższy wynik to 401,5 ug/m3, co jest zdecydowanie przekroczonym stanem. Z kolei pył PM2,5 wyniósł w 2018 roku 26,1 ug/m3, a norma pozwala na 25 ug/m3. Co gorsza, od 2020 będzie to już 20 ug/m3, a więc tutaj stan powietrza w Żyrardowie nie jest dobry.

Pomiar smogu w Żyrardowie

Jak zatem można walczyć ze smogiem w Żyrardowie? Przede wszystkim jest to smog londyński, czyli pojawiający się w okresie grzewczym, a więc należy ograniczyć emisję z gospodarstw domowych. W tym celu województwo mazowiecki wprowadziło obostrzenia. Już, w trosce o ekologię i jakość powietrza w Żyrardowie, nie można spalać węgla brunatnego, mułu czy drewna o wilgotności powyżej 20%.

Dodatkowym działaniem jest wymiana pieców i kotłów. Do 2023 roku będzie można używać już tylko pieców z klasą spalania zgodną z normą, a od 2028 roku tylko kotły o klasie 5 lub wyżej. To ma sprawić, że stan powietrza w Żyrardowie znacząco się poprawi.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach