Poziom smogu w mieście Nowiny
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Nowiny

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach