GoodAir

Smog Nowiny- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Nowiny

Nowiny to wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, zlokalizowana jest w obrębie Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego z ciekawymi miejscami przyrodniczymi i rezerwatami przyrody. Jest to jedyne miejsce w Europie gdzie na małej powierzchni występują skały ze wszystkich epok geologicznych.
Dla miłośników przyrody teren gminy kryje ciekawą faunę i florę. W rzece Bobrzy zamieszkują bobry oraz wydry, natomiast w okolicznych lasach spotkać można zwierzęta łowne – jelenie, sarny, daniele, a także dziki. Na terenie Parku znajduje się Jaskinia „Raj” jednak z najpiękniejszych w Europie, z bogatą szatą naciekową oraz śladami pobytu człowieka neandertalskiego. Jest tu również Jaskinia „Piekło” jak dotąd niezbadana.

Mieszkasz lub wybierasz się do tej miejscowości? Poniżej znajdziesz niezbędne informacje o stanie powietrza i poziomie smogu w mieście Nowiny.

Mapa jakości powietrza w Nowinach

Stan powietrza w Nowinach pogarsza wraz ze spadkiem temperatur. W sezonie grzewczym przekraczane są normy zarówno dla pyłu zawieszonego PM 10 jaki PM 2,5. Główną przyczyną złej jakości powietrza w Nowinach jest stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki oraz spalanie śmieci w starych kotłach.

Pomiar smogu w Nowinach

Smog w Nowinach może ograniczyć zmniejszenie udziału indywidualnego ogrzewania na paliwa stałe w ogólnym bilansie energetycznym oraz zwiększenie poziomu wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców. Lokalne władze, aby poprawić jakość powietrza zwiększają poziom wydatków budżetowych na realizację programów ochrony powietrza. Mieszkańcy mogą też liczyć na dofinansowanie (do 70% kosztów) budowy odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła). Miejmy nadzieję, że prowadzone działania doprowadzą do poprawy jakości powietrza w Nowinach.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach