GoodAir

Smog Jawor - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Jawor - mapa, dziś, pomiar

Jawor to niewielkie miasto w województwie dolnośląskim, mniej więcej w jego centrum. Położony nad trzema rzekami – Nysą Szaloną, Paszówką i Jawornikiem – jest historyczną częścią Dolnego Śląska. Miejsce położenia sprawia, że zagrożenie niską jakością powietrza w Jaworze jest bardzo duże. Dlaczego warto to wiedzieć?

Ponieważ Jawor to nietypowe miasto, warte odwiedzenia. Przede wszystkim ze względu na historię, a mianowicie księstwo jaworskie. Sama osada sięga neolitu, co sprawia, że jest to miejsce ciekawe dla archeologów o poszukiwaczy przygód z przeszłości. Jawor prawa miejskie musiał otrzymać przed 1274 rokiem, kiedy to Bolesław Rogatka stworzył księstwo jaworskie. W XIV wieku najpierw weszło w skład samodzielnego księstwa piastowskiego, a następnie trafiło pod Koronę Czeską. Okres świetności miasta to czas po wojnach husyckich.

Po wojnach śląskich Jawor dostał się pod panowanie Prus, więc XIX wiek był stabilny i rozwojowy. Następnie wybuchły wojny, po których Jawor trafił do Polski. Dziś to miasto z tradycją, ale nieco zapomniane. Obok ośrodku historycznego miasta, w Jaworze warto poszukać innych atrakcji. Warto zwiedzić np. kościół parafialny św. Marcina z XIII wieku czy zespół kościoła „Pokoju”. Nie można zapomnieć o bastei, baszcie oraz murach miejskich, ale największe wrażenie robią ratusz miejski z niezwykłą zabudową z XIV wieku, wielokrotnie przebudowywany oraz zamek piastowski. Jeśli więc zastanawiasz się, czy wybrać się do Jawora, sprawdź stan powietrza w Jaworze i zdecyduj.

Mapa jakości powietrza w Jaworze

Niestety miejsce położenia sprawia, że smog w Jaworze to problem dużych rozmiarów. Miasto jest dość zamknięte terytorialnie, a nie ma tu wpływu gór, przez co klimat staje się doskonały dla powstawania smogu w sezonie grzewczym i ten jest tu zdecydowanie najgorszy. Alarmy zdarzają się od czasu do czasu i choć nie jest to najgorsze miejsce w województwie, zdecydowanie nie może pochwalić się brakiem jakość powietrza w Jaworze.

W mieście na stałe funkcjonuje jedna stacja, która położona jest przy ulicy Armii Krajowej. Pracuje ona metodą automatyczną oraz manualną i bada między innymi stężenie tlenków azotu czy dwutlenku azotu, ale także tlenków węgla, pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, a także benzo(a)pirenu w tychże pyłach. Same pyły PM10 nie są alarmujące, ich tegoroczna średnia jak na razie wynosi 27 ng/m3 (norma to 40 ng/m3). Problemem nie są także pyły PM2,5 tutaj średnia tegoroczna to 18,5 ng/m3 (norma to 20 ng/m3). Jednak najbardziej alarmujący jest poziom benzo(a)pirenu w skali roku. Średnia to 4,0 ng/m3, co o 3 ng przekracza dopuszczalne normy. Dlatego w związku z jakością powietrza w Jaworze pojawiają się alarmy dotyczące stężenia tego związku w powietrzu.

Pomiar smogu w Jaworze

Smog w Jaworze jest dość alarmujący, choć nie najgorszy w województwie. Panuje tu klasyczny smog londyński, którego nie obserwuje się w okolicach kwietnia i aż do końca października. Większość zanieczyszczeń pochodzi z działalności gospodarstw domowych, dlatego dla Jawora zastosowanie ma tzw. ustawa antysmogowa. Zakłada ona zakaz montowania nowych kotłów na paliwa stałe od 2024 roku, wprowadzanie do tego roku tylko kotłów dobrej jakości (poziom III lub wyżej) oraz zaprzestanie palenia paliwami stałymi w miastach po 2028 roku.

Tego rodzaju ekoprojekt ma na celu poprawę jakości powietrza i redukcję smogu w Jaworze, który mimo wszystko nie jest dużym problemem w tym dolnośląskim mieście.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach