GoodAir

Smog Pabianice - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Pabianice - mapa, dziś, pomiar

Pabianice to miasto duchowne, które leży w województwie łódzkim. Jest drugim co do wielkości w aglomeracji łódzkiej i należy do Związku Miast Polskich. Pod względem ludności to trzecie największe miasto województwa, stąd liczne pytania o jego historię oraz o stan powietrza w Pabianicach i okolicy.

Na początku miasto było wsią kościelną, by z czasem stać się posiadłością nieco bez charakteru. Okres średniowiecza to raczej małe rolnictwo i osadnictwo i stagnacja. Prawdziwe miasto powstało w XIII wieku lub na początku XIV i wówczas zaczęło się rozwijać. Do XVI wieku było ważnym miejsce na mapie regionu, miastem duchownym, cieszącym się przywilejami (np. nadanymi przez Kazimierza Wielkiego). Wszystko zmieniło się w pod koniec XVI wieku.

W kolejnych wiekach Pabianice trafiły do zaboru Pruskiego, a miasto upadło. U progu XIX wieku mieszkało w nim tylko 300 mieszkańców. Wielki rozkwit przemysłowy pojawił się wówczas, gdy miasto przyłączono do Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim. Rozwój nie został zahamowany aż do XX wieku, a samo miasto stało się fabrycznym i tkackim zagłębiem. Podczas wojny zostało zniszczone bombowymi nalotami, które trwały nawet w 1945 roku. Następnie stały się – już w Polsce – miastem o charakterze przemysłowym.

Zwiedzać w Pabianicach można wiele, choć wydawałoby się, że nie jest to miasto bogate w architekturę. Warto zobaczyć choćby stary rynek, rzeźbę Prządki czy ewangelicki kościół diecezjalny św. św. Piotra i Pawła. A jaki jest stan powietrza w Pabianicach?

Mapa jakości powietrza w Pabianicach

W Pabianicach istnieją dwie stacje pomiaru jakości powietrza z ramienia Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska zarządzane przez wojewódzki ośrodek. Okazuje się więc, że jakość powietrza w Pabianicach jest badana przy ulicy Konstantynowskiej oraz Kilińskiego. Pierwsza bada głównie tlenki azotu, dwutlenki siarki i azotu oraz ozon, ale także poziom pyłu zawieszonego PM10. Z kolei druga skupia się na analizie pyłów zawieszonych PM10, a więc między innymi benzo(a)pirenie innych, trujących dla organizmu ludzkiego związkach.

Zanieczyszczenie powietrza w Pabianicach jest dość duże. To aglomeracja miejska, w związku z czym daje o sobie znać słabe powietrze całego województwa. Stężeniu pyłu zawieszonego, pochodzącego z tzw. niskiej emisji wynosi w śródrocznej dobowej 39,4 ug/m3, a więc jest delikatnie niższe niż dobowa norma wynosząca 40 ug/m3. Jednak wynik jest niestety dość wysoki. Najwyższy wynik dzienny to aż 160 ug/m3. Z kolei w przypadku benzo(a)pirenu poziom w roku w dobowym ujęciu wyniósł w 2018 4,0 ng/m3, a najwyższa wartość 20 ng/m3. Norma wynosi wciąż 5 ng/m3, ale Unia Europejska chce zmniejszyć ją do 1 ng/m3, a to już spora różnica.

Pomiar smogu w Pabianicach

W kwestii smogu w Pabianicach jest dużo do zrobienia. Jakość powietrza nie jest dobra, co pokazują wyniki. Choć w kontekście całego województwa stężenia nie są bardzo złe i wyróżniają się mimo wszystko śródroczną normą (osiągniętą z wielkim trudem), to wciąż jest to jedna z wielu stacji, która notuje zagrażające zdrowiu wyniki dzienne benzo(a)pirenu czy pyłu zawieszonego PM10 w ogóle. Nie ma więc co cieszyć minimalne zmieszczenie się w wynikach testów powietrza z na obecność pyłu PM10. W związku z sytuacją, w całym województwie wprowadzono różne zmiany. Oparły się one o tzw. uchwałę antysmogową oraz o ogólnopolski ekoprojekt.

Co się zmieni w Pabianicach? W myśl nowych przepisów zakazuje się korzystania z wielu złej jakości paliw kopalnych, np. węgla brunatnego czy miału węglowego. Będą za to przeprowadzane szeroko zakrojone kontrole przedmiotu palenia w domach jednorodzinnych. Ustawa to także daleko idące zmiany w kontekście piecyków i kominków. Dodatkowo jakość powietrza w Pabianicach ma się poprawić dzięki rezygnacji z kotłów oraz niskiej jakości; od 2023 bez jakichkolwiek klas, a od 2027 wszystkich poza tymi, spełniającymi normy klasy 5. Te działania mają sprawić, że smog w Pabianicach będzie zdecydowanie mniejszy.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach