GoodAir

Smog Dzierżoniów- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Dzierżoniów- mapa, dziś, pomiar

Położone nad rzeką Piławą, w Kotlinie Dzierżoniowskiej miasto Dzierżoniów jest jednym z miast województwa dolnośląskiego. Co ciekawe polska nazwa miasta wiąże się z księdzem Janem Dzierżoniem, który był propagatorem badań nad pszczołami. Dzierżoniów prawa miejskie otrzymał przed 1241 rokiem. Odwiedzając to miasto, obok jego historii, warto poznać także obecny jakość powietrza w Dzierżoniowie.

Na początku miasto rozwijało się od XII wieku w sposób harmonijny. W 1290 roku otrzymało herb, który jest obecny do dziś. W XIII wieku stało się także lennem Bolka Surowego z księstwa świdnicko-jaworskiego, od którego uniezależniło się w połowie następnego wieku. Pod koniec XIV wieku trafiło w ręce Korony Czeskiej i zaczęło rozwijać się przemysłowo, głównie tkacko. W XVI wieku przeszło w ręce Habsburgów, a prawdziwym dramatem była wojna trzydziestoletnia powodująca upadek miasta, pożary i wyludnienie.

Podobnie jak wiele innych miast tego regionu, w 1742 roku Dzierżoniów przeszedł od panowanie Prus. Następnie w mieście miały miejsce spotkania i pakty, między innymi w sprawie koalicji antynapoleońskiej. Kolejny rozwój to włączenie do Zjednoczonych Niemiec w 1871 roku. Podczas II wojny światowej znajdowała się tu filia niemieckiego obozu koncentracyjnego. Miasto nie zostało mocno zniszczone w trakcie wojny, a w 1945 włączone zostało w tereny polskie.

Najbardziej reprezentatywnymi rejonami miasta są mury miejskie z XIII wieku oraz ratusz, odbudowany i zmieniony po 1871 roku. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny zespół urbanistyczny miasta oraz na liczne w tym mieście kościoły. Warto odwiedzić także sukiennice z XV wieku. A czy jest smog w Dzierżoniowie?

Mapa jakości powietrza w Dzierżoniowie

Ukształtowanie terenu, na którym położony jest Dzierżoniów sprawia, że zanieczyszczenie powietrza w Dzierżoniowie jest kwestią mało istotną. Wyniki z jedynej stacji pomiaru stanu powietrza w Dzierżoniowie, która ulokowana jest przy ulicy Piłsudskiego, pokazują, że nie ma się czego obawiać. Jakość jest dobra. W Dzierżoniowie najgorsze okresy to sezon grzewczy, choć i tak miasto radzi sobie z nimi bardzo dobrze.

W stacji kontroli dokonuje się pomiarów automatycznych tlenków węgla, dwutlenku siarki czy pyłów zawieszonych PM10. To właśnie ich stężenie jest najbardziej niebezpieczne, a w przypadku Dzierżoniowa wynosi średnio w ciągu roku dla doby 31,2 ng/m3. Średnia, do której dąży Unia Europejska wynosi 40 ng/m3, więc smog w Dzierżoniowie nie jest zjawiskiem groźnym.

Pomiar smogu w Dzierżoniowie

Jakość powietrza w Dzierżoniowie jest badana pod kątek smogu londyńskiego. Tylko on pojawia się w mieście podczas sezonu grzewczego od przełomu października i listopada do końca marca. W większości powstaje poprzez działalność gospodarstw domowych oraz wydzielin z samochodów osobowych, zwłaszcza tych z silnikiem Diesela. Jednak wyniki pomiarów wskazują, że nie jest to duży problem.

Jednak ogólne zalecenia województwa dolnośląskiego sprawiają, że tak samo smog w Dzierżoniowie może ulec poprawie. Dlatego powstała ustawa antysmogowa, która wymusza na samorządach wymianę kotłów i pieców do 2024 na takie, które będą spełniały przynajmniej III poziom bezpieczeństwa ekologicznego oraz zaprzestanie korzystania z paliw stałych w gospodarstwach domowych do 2028 roku.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach