GoodAir

Smog Zdzieszowice- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Zdzieszowice- mapa, dziś, pomiar

Zdzieszowice to dość mała, ciekawa miejscowość, która powstała dość późno, a prawa miejskie uzyskała dopiero w okresie PRL. Zdzieszowice leżą w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim i są miejscowością liczącą 11 tys. mieszkańców. Jako że województwo opolskie – obok małopolskiego oraz śląskiego – uchodzi za najbardziej zanieczyszczone, warto wiedzieć, jaki jest stan powietrza w Zdzieszowicach.

Zanim jednak o wynikach monitoringu powietrza, warto dowiedzieć się czegoś więcej o samym mieście. Założenie miasta nie zostało odnotowane w kronikach, stąd nie wiadomo kiedy osada stała się wsią. Wiadomo na pewno, że nie wydarzyło się to przed XIX wiekiem. W 1910 roku w miejscowości było 1567 mieszkańców, z czego 1202 mówiło po polsku.

Po I wojnie światowej Zdzieszowice nie trafiły do Polski. Co prawda w samych wyborach komunalnych z 1919 roku 7 z 9 mandatów zdobyła tzw. lista polska, co pokazuje, że tereny Zdzieszowic były polskie i przed wojnami, ale plebiscyt jednoznacznie wskazał przynależność do Niemiec. W dwudziestoleciu międzywojennym Zdzieszowice powoli się rozwijały, choć nie ominęły jej walki III powstania śląskiego. Podczas plebiscytów na 1015 osób tylko 479 zagłosowało za Polską.

II wojna światowa nie poczyniła tak dużych strat jak powrót niemieckiej administracji w 1921 roku. Miasto wyzwolono w marcu, a już w kwietniu 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło Centralne Obozy Pracy. Ze Zdzieszowicami wiąże się jeszcze jedna tragedia. W 2014 roku wieloletni burmistrz tego miasta został brutalnie zamordowany. W mieście nie ma zbyt wielu zabytków. Jednym z najbardziej ciekawych miejsc jest park pałacowy z XIX wieku. A jak wygląda jakość powietrza w Zdzieszowicach?

Mapa jakości powietrza w Zdzieszowicach

W mieście dziś funkcjonuje jedna stacja monitorująca stan powietrza w Zdzieszowicach. Chodzi o stację Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska stojącej przy ulicy Piastów. W niej badane są takie związki jak choćby benzen, toluen czy tlenki azotu, ale także najbardziej niebezpieczne pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5, a także poziom stężenia w pyłach PM10 benzo(a)pirenu. Smog w Zdzieszowicach jest więc monitorowany i regularnie sprawdzany.

Wyniki pokazują jednak, że problem w województwie opolskim jest duży. W przypadku Zdzieszowic, mamy choćby znacząco przekroczone stany benzo(a)pirenu w pyłach zawieszonych PM10. Stężenie w 2018 roku w ujęciu dobowym wyniosło 9,9 ng/m3, co przekracza normę – 5 ng/m3 – znacznie, a celem Unii Europejskiej jest redukcja poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu do 1 ng/m3. Maksymalny wynik wyniósł zaś 32,4 ng/m3. Zanieczyszczenia powietrza w Zdzieszowicach to także pył z niskiej emisji. Pył PM10 w śródrocznej dobowej wyniósł 36 ug/m3 (norma dopuszcza 40 ug/m3). Dzienny maksymalny wynik dał rezultat aż 204 ug/m3, a granica 35 przekroczeń w ciągu roku dawno w Zdzieszowicach pękła.

Pomiar smogu w Zdzieszowicach

Smog w Zdzieszowicach daje się we znaki mieszkańcom głównie w okresie grzewczym. To oznacza, że jest to smog londyński, który pojawia się na przełomie października i listopada, a znika w końcu marca. Jednak stan powietrza w tym mieście jest dramatyczny, a tzw. niska emisja, czyli produkowane związki przez gospodarstwa domowe, mogłaby zostać zmniejszona.

Niestety niewiele się o tym mówi w województwie. Chodzi o to, by jakość powietrza w Zdzieszowicach mogła być nieco lepsza, ale nie ma się zamiaru kompleksowego rozwiązania problemu. Tak dzieje się z powodu opieszałości władz. Opolska uchwała antysmogowa zabrania jedynie palenia w piecach węgla brunatnego, drewna o poziomie wilgoci 20% czy węgla o frakcjach mniejszych niż 3 mm w udziale procentowym 15%. To zdecydowanie za mało.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach