Poziom smogu w mieście Końskie
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Końskich

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach