GoodAir

Smog Zgierz- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Zgierz- mapa, dziś, pomiar

Zgierz znany jest przede wszystkim z powodu przygód jeża spod tego miasta. Jednak jest to jedno z większych miast województwa łódzkiego, najbardziej centralnie położonego na mapie obecnej Polski. Jak plasuje się w kontekście zanieczyszczenia powietrza w Zgierzu? Warto to sprawdzić, ale i przekonać się, czy oprócz jeża jest coś ciekawego do zwiedzenia w Zgierzu.

Zgierz prawa miejskie uzyskał przed 1288 rokiem i to czyni go jednym z najstarszych miast w regonie. W 1420 roku miało miejsce ich potwierdzenie przez Władysława Jagiełłę. Następne lata to rozwój miasta i nadawanie przywilejów. Zgierz rośnie w siłę w XVII wieku. Miasto Zgierz okazuje się także ważnym darem króla Jana Kazimierza dla rotmistrza Stanisława Wężyka. Jeszcze w XVIII wieku Zgierz zdąży być miejscem sejmików poselskich, by w 1793 roku, po drugim rozbiorze trafić pod skrzydła Prus.

Taka sytuacja nie trwa jednak długo. Zgierz w 1815 roku zostaje przyłączony do Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim. Stąd na tych terenach wpływy z jednej u z drugiej strony. Wiek XIX to rozwój przemysłu w mieście, przede wszystkim tkackiego. Miasto rośnie w siłę, ma powagę miast wojewódzkich. Już w 1901 roku powstaje linia tramwajowa łącząca Łódź ze Zgierzem. I wojna światowa nie niszczy miasta, a samo trafia do Polski po odzyskaniu niepodległości. W pierwszych dniach II wojny światowej naloty bombowe niszczą dużą część miasta.

Po wyzwoleniu w 1945 roku Zgierz znów zaczyna się rozwijać. Otwierają się szpitale, kwitnie przemysł. Miasto się rozrasta i staje się zapleczem Łodzi. Na uwagę zasługuje układ urbanistyczny starego miasta z XIX wieku. Do tego drewniane domy tkaczy z XIX wieku, fabryki i pozostałości po nich oraz zabytkowy dworzec kolejowy. Tylko czy smog w Zgierzu przeszkadza w codziennym zwiedzaniu?

Mapa jakości powietrza w Zgierzu

Jako miasto położone dość blisko Łodzi, Zgierz ma niewielką bazę stacji pomiarowych Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Okazuje się, że jedyną stacją dziś działającą jest stacja przy Mielczarskiego, tzw. Zgierz-Śródmieście. Choć monitoruje ona stan powietrza w Zgierzu i pokazuje wyniki tlenków węgla, azotu czy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 to nie wydziela z nich najbardziej szkodliwego benzo(a)pirenu.

Wartości są alarmujące. Pył zawieszony PM10, który pojawia się w okresie grzewczym, w średniorocznych wynikach dobowych wykazał wynik 38,8 ug/m3, a więc zaledwie 1,2 ug/m3 mniej niż norma dopuszczalna. Tragedią są dni z przekroczeniami oraz maksymalna wartość smogu w Zgierzu. W tym wypadku wyniosła w 2018 roku 407,6 ug/m3. Nie lepiej jest z pyłem zawieszonym PM2,5. Tutaj średnia wyniosła 30,2 ug/m3 (norma: 25 ug/m3 oraz docelowa 20 ug/m3 w 2020 roku). To pokazuje, że jakość powietrza w Zgierzu jest poważnie zagrożona.

Pomiar smogu w Zgierzu

W mieście króluje smog londyński. Pojawia się więc w okolicach przełomu listopada i października i znika w końcu marca. To właśnie w tym czasie pojawia się najwięcej przekroczeń. Stan powietrza w Zgierzu jest alarmujący, dlatego województwo łódzkie wprowadziło szereg zmian, m.in. tzw. ekoprojekt i uchwałę antysmogową.

W jej myśl do 2023 roku znikną wszystkie piece niespełniające żadnych norm europejskich, a do 2027 wszystkich poniżej klasy 5. Dodatkowo na terenie województwa już nie można spalać biomasy o wilgotności powyżej 20%, węgla brunatnego czy miału węglowego i węgla nieznanego pochodzenia. To wszystko ma wpłynąć wymiernie na poprawę jakości powietrza w Zgierzu. Czy tak się stanie? Ważne, że pierwsze kroki już podjęto.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach