GoodAir

Smog Duszniki-Zdrój- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Duszniki-Zdrój- mapa, dziś, pomiar

To miasto uzdrowiskowe jest jednym z chętniej odwiedzanych w Polsce południowo-zachodniej. Znane miasto położone w województwie dolnośląskim. Leży w powiacie kłodzkim i jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Czechami. Historycznie Duszniki Zdrój były położone na terenie hrabstwa kłodzkiego.

Miasto prawa miejskie otrzymało w 1364 roku na prawie magdeburskim. Było to miasto handlowe na trasie ze Śląska do Czech. W 1477 roku zostało włączone do hrabstwa kłodzkiego. O źródłach leczniczych pisano już w XV wieku. Pierwszy prawdziwy, dynamiczny rozkwit miasta to okres XVI wieku. Dopiero wojna trzydziestoletnia z XVII wieku wstrzymała rozwój Dusznik. Odrodziło się dopiero w drugiej połowie wieku.

Duszniki Zdrój to miasto uzdrowiskowe, dlatego jakość powietrza w Dusznikach Zdroju jest bardzo ważny także ii dziś. Pierwsze badania źródeł mineralnych przeprowadzono w 1748 roku, a w 1769 roku stały się oficjalnym uzdrowiskiem ówczesnych Prus. W 1797 roku w prowizorycznej szopie zaczęły się kuracje „Zimnym Zdrojem”, a w tym samym roku odkryto „Letni Zdrój”, dziś znany jako „Pieniawa Chopina”.

Miasto szybko stało się jednym z najważniejszych uzdrowisk na terenie dzisiejszej Polski. W 1826 roku na kurację wraz z matką i siostrami przybył tu nastoletni Chopin. Dał dwa koncerty, które uważa się za pierwsze zagraniczne wystąpienia genialnego kompozytora. Dalsza historia to działalność uzdrowiskowa oraz wojenny brak zniszczeń. Miasto zostało odbite Niemcom w 1945 roku. Tak Duszniki Zdrój trafiły do Polski, a w 1946 roku odbył się w nich I Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. W PRL zrekonstruowano ujęcia wód, wybudowano nowe lecznice i ponownie uznano Duszniki za uzdrowisko.

Duszniki Zdrój to przede wszystkim kulturalna rozrywka związana z Fryderykiem Chopinem. Warto jednak zwiedzić także renesansowy rynek, Dworek Chopina czy zobaczyć jego pomnik. Odwiedziny w Dusznikach to także okazja, by wziąć udział w festiwalu. W tym roku odbyła się już jego 74 edycja. Nie może także zabraknąć spaceru po parku zdrojowym, ale zanim to zrobisz, sprawdź, jak jest ze smogiem w Dusznikach Zdroju.

Mapa jakości powietrza w Dusznikach Zdroju

Dane pomiarowe ze stacji umiejscowionej przy ulicy Sportowej, której zarządcą jest Główna Inspekcja Ochrony Środowiska mówią jasno, że Duszniki Zdrój jako miejscowość uzdrowiskowa może pochwalić się niskim zanieczyszczeniem powietrza w Dusznikach Zdroju. Przede wszystkim niski jest poziom pyłów zawieszonych PM10. Ich wartość wynosi 22,6 ng/m3, co przy normie do 40 ng/m3 jest doskonałym wynikiem śródrocznym.

Warto zwrócić jednak uwagę na dość wysokie stężenie benzo(a)pirenu, jednego z najbardziej niebezpiecznych związków w pyłach zawieszonych. Jego poziom kształtuje się w tym roku mniej więcej na poziomie 4,5, co o 3,5 ng/m3 przekracza dopuszczalne normy Unii Europejskiej. Dlatego jakość powietrza w Dusznikach Zdroju może być jeszcze lepsza, tym bardziej, że za pojawienie się szkodliwych substancji w większości odpowiadają gospodarstwa domowe w okresie grzewczym.

Pomiar smogu w Dusznikach Zdroju

Smog w Dusznikach Zdroju jest monitorowany na bieżąco w sposób manualny oraz automatyczny. Dzięki temu wiadomo, że w tym uzdrowiskowym mieście mamy do czynienia z pojawieniem się smogu londyńskiego, który występuje w okresie od przełomu października i listopada do końca marca. Zbiega się on zatem z sezonem grzewczym.

W przypadku smogu w Dusznikach Zdroju warto zatem podkreślić, że działania tzw. ekoprojektu są mniej restrykcyjne. Z miejscowości uzdrowiskowych, które mają pozytywne wyniki pomiarowe stanu powietrza Duszniki Zdrój wypadają dobrze, co sprawia, że są jedynie zobowiązane do 2024 roku zadbać o jakość pieców w gospodarstwach.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach