GoodAir

Smog Stara Biała - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Stara Biała - mapa, dziś, pomiar

Stara Biała oraz Biała leżą tuż obok siebie i właściwie należą do jednej wsi. To w rezultacie jednak dwie wsi, które położone są w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Stara Biała. Biała jest więc integralną częścią Starej Białej, w której (Białej) znajduje się siedziba gminy Stara Biała. Czy kwestia smogu w Starej Białej też jest tak skomplikowana?

Dlaczego wspominamy o Starej Białej? To wieś, które leży nad Płockiem, w niedalekiej jednak odległości od rafinerii Orlenu. To oznacza, że monitorowanie powietrza i jego stanu jest tu niezwykle ważne. Stacja jednak nie działa od długiego czasu, więc jej wartości są jeszcze w wielu przypadkach niepotwierdzone i nieznane.

Sama wieś powstałą w XVIII wieku, gdzie stała się wsią dzierżawy królewskiej z 1784 roku z województwa płockiego. Decyzją sądu, który miał miejsce w 1775 roku, a więc 9 lat wcześniej, w dzierżawę emfiteutyczną, a więc bez prawa własności, otrzymał Jan Ostaszewski herbu Ostoja. Integralnymi częściami wsi są dziś Biała-Parcela oraz Poświętne. Na terenie Starej Białej znajduje się klasztor zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia., który warto odwiedzić.

Oprócz tego miejsca, zapewne warto zajrzeć do rafinerii płockiej. To nietypowe miejsce, które z pewnością zachwyci niejedną osobę. Jeśli chodzi o bazę wypadową to bardzo blisko stąd do Płocka, co oznacza, że można się zatrzymać w tym nietypowym miejscu, by pozwiedzać drugie co do wielkości miasto województwa mazowieckiego, a jednocześnie zamieszkać bardziej na uboczu. A czy jakość powietrza w Starej Białej jest lepsza niż w Płocku czy innych miejscowościach województwa?

Mapa jakości powietrza w Starej Białej

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie głównie dlatego, że w miejscowości nie znajduje się pełnoprawna stacja monitorująca powietrze z ramienia Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Oczywiście, jest stacja przy ulicy Kmicica, jednak nie jest ona pełnoprawna w znaczeniu badania zanieczyszczenia powietrza w Starej Białej pod kątem benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM10 czy pyłu zawieszonego PM2,5.

Zamiast tego jest to stacja badająca dwutlenek siarki przede wszystkim. Zgodnie z umiejscowieniem, które zakłada bliskość rafinerii PKN Orlen, stacja ma za zadanie raportować o poziomie dwutlenku siarki, a więc tak określać jakość powietrza w Starej Białej. Jak ona wygląda? Średnioroczna dobowa z 2018 roku w tym miejscu wyniosła 10,5 ug/m3, a maksymalna wartość dzienna 145,3 ug/m3. Jak wyglądają normy? Aby stan powietrza w Starej Białej uznać – w tym kontekście – za dobry, należałoby nie przekraczać rocznie 20 ug/m3. Zatem w tym wypadku stan roczny jest na dobrym poziomie.

Pomiar smogu w Starej Białej

Jeśli chodzi o smog w Starej Białej to brak nam danych na temat samej niskiej emisji, czyli pyłów zawieszonych PM10, benzo(a)pirenu czy pyłów zawieszonych PM2,5. Istotną rolę odgrywają także takie związki jak dwutlenek siarki, tlenki azotu czy ozon, ale w tym aspekcie także nie ma podstaw do wyciągania wniosków, z wyjątkiem pierwszego wskaźnika.

Zasadniczo jednak władze województwa robią wiele, by ogólną złą sytuację w regionie zmienić. Tzw. uchwała antysmogowa sprawia, że spalanie węgla brunatnego, węgla kamiennego o ziarnach mniejszych niż 3 mm czy drewna wilgotnego powyżej 20% swej masy, zostało zakazane. Stan powietrza w Starej Białej jest więc w pod kontrolą, tym bardziej, że od 2023 roku wszystkie piece i kotły do palenia w całym województwie będą musiały spełniać normy przynajmniej klasy 3. Z kolei do 2028 w gospodarstwach domowych pozostaną już tylko piece o klasie 5 norm emisyjnych.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach