GoodAir

Smog Wałbrzych - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Wałbrzych - mapa, dziś, pomiar

Niemiecki Waldenburg, czyli polski Wałbrzych to miasto na prawach powiatu leżące na południowym zachodzie Polski. Położone nad Pełcznicą, posiada wiele zabytków. Miasto położone zostało na Pogórzu Zachodniosudeckim i Sudetach Środkowych. Choć dziś dba się tu o powietrze, a takie miejsca jak Park im. Króla Jana III Sobieskiego są szczególnie pozytywnie oceniane w kontekście zanieczyszczenia powietrza w Wałbrzychu, to wciąż to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast południowej Polski.

Samo miasto istniało już od 1191 roku za księcia śląskiego Bolesława Wysokiego. Wałbrzych był słowiańskim okopem pierścieniowym. W XII wieku istniała już osada leśna, w której z biegiem lat wzniesiono mały gródek warowny. To właśnie tu dokonano lokacji miasta, w którym osadzono kolonistów. Status miasta Wałbrzych uzyskał w latach 1400-1426. Dzieje tego miasta nierozerwalnie wiążą się z księstwem świdnickim. Najpierw rządził tu Henryk Pobożny, następnie Bolesław Łysy i Bolko Surowy, który rozbudował miasto i otoczył murem obronnym. Wzniósł także zamek Nowy Dwór.

Od 1392 roku przeszło w ręce Czechów, a w 1526 roku w ręce skarbu państwa Habsburgów austriackich. Przez długi czas Wałbrzych był miastem prywatnym. W 1738 roku miasto wraz z przyległościami kupił Konrad Hochberg, który mienił się potomkiem Piastów. Był właścicielem sąsiadującego z Wałbrzychem, słynnego zamku Książ. Po zwycięskiej wojnie z Austrią, Wałbrzych został wcielony do Prus. Dopiero w 1808 roku miasto przestało być prywatne. Dynamiczny rozwój to okres końca XIX i początku XX wieku. Pojawiły się fabryki i rozwinął przemysł.

II wojna światowa to okres-zagadka w historii miasta. Wydaje się, że miało zyskać strategicznie, jednak wielu prac nie dokończono. Zajęte przez Rosjan miasto zostało złupione, między innymi na zamku Książ oraz w zakładach chemicznych i fabrykach. Po wojnie miasto zostało przyznane Polsce. Dziś największymi zabytkami są: zamek Książ, Zamek Start Książ, palmiarnia oraz dzielnice Poniatów, Rusinowa i Szczawienko. Jeśli zastanawiasz się, jaka jest jakość powietrza w Wałbrzychu, warto zapoznać się z oficjalnymi danymi.

Mapa jakości powietrza w Wałbrzychu

Stacja Państwowego Monitoringu Powietrza na Nowym Świecie w Wałbrzychu jest stacją stacjonarną. W okresie grzewczym bardzo często wydawane są alarmy, które wskazują na wielokrotne przekroczenie normy. Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM10 dla Wałbrzycha wynosi od 30 do 35 μg/m3. Smog w Wałbrzychu jest więc dość powszechny i stanowi poważny problem.

Jest to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast Polski ze względu na górniczy charakter oraz ukształtowanie terenu. Jednak przede wszystkim odpowiedzialne są za to wydzieliny z domów jednorodzinnych. Najgorszy okres w występowaniu niskiej jakości powietrza w Wałbrzychu przypada na listopad, grudzień, styczeń i luty.

Pomiar smogu w Wałbrzychu

Stan powietrza w Wałbrzychu jest alarmujący. Nic więc dziwnego, że do normalnych działań wojewódzkich, między innymi ograniczeń w wykorzystaniu paliw stałych w gospodarstwach domowych do 2028 roku czy wymianie kotłów na spełniające normy do 2024 roku, wprowadzono także dodatkowe programy ochrony powietrza dla miasta Wałbrzych. Mają one na celu zmniejszenie poziomu do dopuszczalnego pyłu PM10 oraz do zredukowania do poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu.

Smog w Wałbrzychu jest smogiem typu londyńskiego. Typowo pojawia się w sezonie grzewczym i występuje jako zanieczyszczenie rtęcią, tlenkami węgla czy ozonu, ale także pyłami zawieszonymi takimi jak PM10 oraz PM2,5 i benzo(a)pirenem.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach