GoodAir

Smog Złoty Potok- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Złoty Potok- mapa, dziś, pomiar

Złoty Potok jest wsią leżącą w województwie śląskim, nieopodal Częstochowy. To małe osadnictwo, ale o starym rodowodzie, bowiem pierwsze ślady wskazują już na przełom VIII i IX wieku. Wówczas powstało pierwsze grodzisko. W XIII wieku wieś otrzymuje drewniany kościół, a dwa wieki później kościół w stylu gotyckim. Historia tego miejsca jest dość ciekawa, jednak jeszcze bardziej ciekawe jest to, czy jest smog w Złotym Potoku.

Zanim przejdziemy do powietrza, warto powiedzieć kilka słów o tym, co ciekawego można znaleźć w tym miejscu. Najciekawszym zabytkiem jest właśnie kościół gotycki, który wielokrotnie przebudowywano, w związku z czym dziś uznaje się go za budowlę bezstylową. Jednak nie tylko takie miejsca są w Złotym Potoku. Już od drugiej połowy XV wieku Złoty Potok był własnością Potockich. W XVI wieku powstał dwór, a w XIX wieku majątek przeszedł w ręce Krasińskich. To właśnie wówczas powstał Dwór Krasińskich i miejsce, gdzie dziś można zwiedzać muzeum. Wówczas spędzał tam czas np. pisarz, Zygmunt Krasiński.

Pod koniec wieku Złoty Potok stał się własnością Raczyńskich i to oni wybudowali kolejny zabytek w tym miejscu, czyli pałac. Z ciekawych miejsc w okolicy znajduje się jedna z pierwszych pstrągarni w Europie. Miejscowość nie ucierpiała w trakcie wojen, choć w okolicy odbywały się działania w 1944 roku. Dziś to miejsce, w którym można naprawdę wiele zobaczyć, a przy tym położone na tyle blisko Częstochowy, że może stanowić bazę wypadową do tego miasta. Tylko jaka jest jakość powietrza w Złotym Potoku?

Mapa jakości powietrza w Złotym Potoku

Na terenie Złotego Potoku umiejscowiono stację monitorowania zanieczyszczenia powietrza w Złotym Potoku na tle wiejskim. To sprawia, że można tu sprawdzać poziom stężenia różnych substancji w powietrzu. Są to nie tylko takie związki jak benzen, ozon czy tlenki azotu, ale także pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10. Tutaj także dokładnie bada się skład pyłów PM2,5, dzięki czemu wiadomo, jakich związków jest w nich najwięcej. Są to pyły związane z działalnością człowieka, z gospodarstwem domowym. Tak wygląda zatem stan powietrza w Złotym Potoku.

Wyniki są dość dobre, jak na województwo. Stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 wyniosło w 2018 roku dobowo średnio 20,0 ug/m3. Norma do 2020 roku wynosi 25 ug/m3, a po tej dacie zmieni się na 20 ug/m3, jednak wynik jest dalej w jej granicach. Dzienne maksimum pyłów PM2,5 wyniosło 67,5 ug/m3. Z kolei jakość powietrza w Złotym Potoku mierzona pyłami PM10 wynosi w 2018 roku 26,3 ug/m3, co jest niższe niż norma o prawie 15 ug/m3. Dzienne maksimum wyniosło 78,8 ug/m3, co też nie jest złym wynikiem.

Pomiar smogu w Złotym Potoku

Choć warto pamiętać jednak, że jest to tło wiejskie. Generalnie stan powietrza w Złotym Potoku i województwie śląskim należy do jednego z najgorszych w kraju, stąd działania podejmowane przez władze wojewódzkie, by sytuację trochę poprawić. Rzecz jasna problemem jest tu smog londyński, który jednak wynika trochę z gospodarstw domowych i dużej gęstości zaludnienia, a trochę z powodu wszechobecnych kopalń węgla.

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową mającą na celu poprawę jakości powietrza i zwalczanie smogu w Złotym Potoku, od połowy 2017 roku nie można palić w piecach i kotłach grzewczych węglem brunatnym, mułem i flotem oraz mieszankami czy biomasą o wilgotności przewyższającej 20%. Oprócz tego do 2028 roku wszystkie kotły będą spełniały wymogi klasy 5 emisyjnych norm. To ma sprawić, że województwo śląskie, a także Złoty Potok odetchną trochę głębiej.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach