GoodAir

Smog Mielec- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Mielec- mapa, dziś, pomiar

Ten prężnie działający ośrodek przemysłowy, który leży w województwie podkarpackim, liczy sobie dziś ponad 60 tysięcy mieszkańców. Mielec to drugie największe miasto województwa, po Rzeszowie, i jeden z najważniejszych ośrodków tego regionu. Jest też chętnie odwiedzany przez turystów, a to oznacza, że stan powietrza w Mielcu ma duże znaczenie dla otoczenia. Ale dlaczego warto zobaczyć Mielec?

Miasto Mielec pojawiło się na mapie w XV wieku. Wówczas nastąpiło nadanie praw miejskich przez Kazimierza Jagiellończyka. Miasto przez chwilę było we władaniu Ossolińskich, jednak przede wszystkim do XVIII wieku właścicielami byli tu Mieleccy. Wymarli bezpotomnie w 1771 roku, wobec czego Mielec stracił na swej prężności. Już po pierwszym rozbiorze Polski Mielec trafił pod zabór austriacki. W Galicji mógł się jednak dalej rozwijać, co stało się jego udziałem już w XVIII wieku.

Miasto przechodziło z rąk do rąk. Było u Pieniążków, Suchorzewskich czy w rękach rodziny Gross. Ostatnimi właścicielami tego miejsca była rodzina Oborskich i miało to miejsce pod koniec XIX wieku. Na początku XX wieku miasto strawił pożar i zniszczył większą jego część. Powoli zaczęto je odbudowywać, ale nie zatracając przemysłowego charakteru tych rejonów. Ponowny rozwój miasta został zaprzepaszczony przez I wojnę światową. Walki toczyły się tu w pierwszych latach wojny. Doprowadziły do zniszczeń i powstania cmentarzy wojskowych w okolicy.

Po wojnie Mielec trafia znów do Polski. Staje się jeszcze bardziej uprzemysłowiony. Powstaje tu elektrownia oraz fabryka płatowców. Pojawiają się domy dla robotników. Wybuch wojny wszystko zmienia. Miasto zostaje zajęte przez Niemców 13 września. Zakład lotniczy zaczyna być wykorzystywany prze Luftwaffe. Mielec został wyzwolony w sierpniu 1944 roku. Zaczęto tam produkować kolejne samoloty oraz ciągniki. Wzrosło znaczenie tego miejsca. To tu powstała pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna. W mieście nie ma wielu zabytków, poza klasycystycznym dworkiem Suchorzewskich, kilkoma kamienicami oraz willami w centrum. Warto jednak zobaczyć to miasto na własne oczy. A czy jest smog w Mielcu?

Mapa jakości powietrza w Mielecu

Mielec jest dużym miastem, stąd Główna Inspekcja Ochrony Środowiska ulokowała tu aż dwie stacje kontroli jakości powietrza w Mielcu. Jedna znajduje się przy ulicy Biernackiego, a druga przy ulicy Pogodnej. Jedna i druga dają pełna informację o zanieczyszczeniu powietrza w Mielcu oraz o przekroczonych normach. To sprawia, że Mielec jest dobrze chroniony jeśli chodzi o występowanie smogu lub innych zanieczyszczeń. W pierwszej ze stacji mierzy się stężenie dwutlenków siarki i azotu, ozonu czy pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5. W Drugiej tylko pył PM10 oraz benzo(a)piren.

Jeśli chodzi o wyniki nie są one bardzo złe. Stan powietrza w Mielcu jest dość dobry. Stężenie benzo(a)pirenu, jednego z najbardziej szkodliwych związków, wyniosło w 2018 roku dobowo średnio 3,3 ng/m3, przy celu Unii na poziomie 1 ng/m3. Z kolei pył zawieszony PM10 to wartość 33,4 ug/m3 i dzienne maksimum w ciągu roku – 153 ug/m3. Normy wynoszą odpowiednio 40 ug/m3 oraz 50 ug/m3, przy czym taką wartość można przekroczyć 35 razy w ciągu roku. Pył PM2,5 pojawił się w powietrzu w stężeniu 25,3 ug/m3 (norma 25 ug/m3).

Pomiar smogu w Mielecu

Jakość powietrza w Mielcu nie jest najgorsza. Jednak jest to także miejsce działania uchwały antysmogowej. W jej myśl nie można już palić miałem węglowym, mułem, węglem brunatnym czy biomasą i drewnem o wilgotności powyżej 20%. Od 2018 roku nie można także montować innych pieców niż z klasą 5, a do 2028 roku wszystkie piece w województwie będą miały właśnie tę klasę. To oznacza, że smog w Mielcu, który jest typowym smogiem londyńskim, będzie się zmniejszał z roku na rok.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach