Smog Zawiercie
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Stan powietrza Zawiercie

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach