GoodAir

Smog Nałęczów- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Nałęczowie- mapa, dziś, pomiar

Nałęczów jest miastem położonym w województwie lubelskim. Jest to jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu wyłącznie kardiologicznym. Pierwotnie miejscowość była nazywana Bochotnicą. Dopiero w 1772 roku Stanisław Małachowski nazwał posiadłość Nałęczowem od swojego herbu rodowego Nałęcz. Przełomowym okresem dla miasta był XIX w., kiedy odkryto lecznicze właściwości tutejszych wód. Rozkwit i oficjalne założenie uzdrowiska zawdzięcza się Michałowi Górskiemu. Kuracjuszami ośrodka leczniczo-kulturalnego byli między innymi: Stefan Żeromski, Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz.
Nałęczów także oprócz funkcji uzdrowiskowej pełni rolę ośrodka turystycznego. Warto zwiedzić tam takie miejsca jak: Park Zdrojowy, Kaplice pod wezwaniem św. Karola Boromeusza czy muzeum Żeromskiego.
Mieszkasz w Nałęczowie albo wybierasz się do tego miasta? Chcesz wiedzieć jaki jest stan powietrza w Nałęczowie? Czy nie ma smogu lub czy powietrze nie jest zanieczyszczone?
Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje!

Mapa jakości powietrza w Nałęczowie

Jakość powietrza w Nałęczowie jest dobra. Tutejszy mikroklimat sprzyja naturalnemu zmniejszeniu dolegliwości serca i obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi. Dodatkowo znajdujące się tam gleby lessowe, rzeki, wąwozy oraz bogata szata roślinna sprzyja dobrej jonizacji powietrza. Nałęczów nie posiada lokalnej stacji pomiaru powietrza. Pomiary dokonywane są mobilnie . Poziomy szkodliwych stężeń pyłów PM10 i PM2.5 są niskie i nie przekraczają średnich dopuszczalnych norm. Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM2.5 w gminie Nałęczów wynosiło 15-20 μg/m³, a dopuszczalna norma kształtuje się na poziomie 25 μg/m³. Natomiast średnie stężenie pyłu PM10 w ciągu roku wynosiło 25-30 μg/m³ przy dopuszczalnej normie 40 μg/m³. Ze względu na to, że Nałęczów jest uzdrowiskiem badania czystości powietrza przeprowadzane są mobilnie.

Pomiar smogu w Nałęczowie

Władze miasta podejmują działania antysmogowe , aby polepszyć jakość powietrza w Nałęczowie. Smog powstaje najczęściej w okresie jesienno-zimowym kiedy to ludzie zaczynają palić w piecach i kominkach złej jakości paliwem – węglem, drewnem oraz odpadami. Na terenie miasta w nowo lokalizowanych budynkach oraz lokalnych kotłowniach zakazuje się stosowania palenisk na paliwa stałe z wyjątkiem biopaliw stałych. Wprowadzono także zasadę stosowania jako źródła ciepła energii elektrycznej, gazu przewodowego, biopaliw lub energii odnawialnych.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach