Poziom smogu w mieście Nałęczów
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Nałęczowie

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach