GoodAir

Smog Mogilno- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrzaMogilno- mapa, dziś, pomiar

Mogilno jest miastem w Polsce położonym w województwie kujawsko-pomorskim. W jego okolicy znajduje się Jezioro Mogileńskie, a przez centrum miasta przepływa rzeka Panna. Mogilno otoczone jest niewielkimi kompleksami leśnymi i terenami rolniczymi. Park Miejski znajdujący się w pobliżu Jeziora Mogileńskiego to doskonałe miejsce do rekreacji i odpoczynku. W parku znajduje się także amfiteatr, podświetlana fontanna i plac zabaw. Do największych zabytków miasta, które warto zwiedzić zalicza się: Ratusz neogotycki, Dworzec kolejowy czy Klasztor i Kościół pobenedyktyński. Położenie Mogilna na Szlaku Piastowskim wpływa na jego atrakcyjność i jest doskonałą przystanią dla turystów.
Mieszkasz w Mogilnie albo wybierasz się do tego miasta? Chcesz wiedzieć jaki jest stan powietrza w Mogilnie? Czy nie ma smogu lub czy powietrze nie jest zanieczyszczone?
Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje.

Mapa jakości powietrza w Mogilnie

Jakość powietrza w Mogilnie nie jest najgorsza. Duże znaczenie ma tutaj czyste środowisko i brak w tej miejscowości dużych zakładów przemysłowych. Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM2.5 jest na dobrym poziomie i wynosi 15-20 μg/m³. Natomiast Mogilno posiada duże stężenie pyłu PM10 , szczególnie ten problem pojawia się w okresie grzewczym. Aż w 36 dni od stycznia do kwietnia 2019 roku zanotowano przekroczenie dopuszczalnej wartości średniego stężenia pyłu PM10, która wynosi 50 μg/m³. Rekordowy pomiar pyłu PM10 w Mogilnie wynosił 72,14 μg/m³. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska ilość dopuszczalnych przekroczeń stężeń średniodobowych pyłu PM10 wynosi 35 dni w roku, a Mogilno już na początku roku zanotowała ich 36.
Pomiary zanieczyszczeń powietrza mierzone są przez specjalistyczną stację pomiarową, która znajduje się na ulicy Kościuszki obok Ratusza.

Pomiar smogu w Mogilnie

W związku ze smogiem władze miasta podjęły działania mające na celu poprawę jakości powietrza w Mogilnie. Mieszkańcom gminy będą przyznawane dofinansowania na piece na paliwo ekologiczne. Innym działaniem będzie propagowanie do podłączenia się nieruchomości do gminnej ciepłowni, co znacznie ograniczy emisję spalin w okresie grzewczym. Dodatkowo władze miasta rozważają wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się ciężkich samochodów w centrum miasta. Poprawę ma przynieść także realizacja uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa kujawsko-pomorskiego mająca na celu od 1 stycznia 2024 roku wprowadzić zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych oraz zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń np. kominków niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach