Poziom smogu w mieście Mogilno
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Mogilnie

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach