GoodAir

Smog Chełm - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Chełm - mapa, dziś, pomiar

Chełm jest miastem na prawach powiatu we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim. Miasto położone jest na terenie historycznej Rusi Czerwonej. Około 1240 książe Daniel Halicki przeniósł swoją siedzibę z Halicza do Chełma, który został stolicą księstwa halicko-włodzimierskiego. Miasto było podporządkowane Węgrom w latach 1378-1387. W 1387 Chełm został ponownie włączony do Polski. Obecnie można tam dostrzec bogactwo stylów trzech kultur: polskiej, żydowskiej oraz ruskiej.

Chełm obfituje także w bogate środowisko naturalne. W mieście znajduje się aż 5 parków krajobrazowych i 13 pomników przyrody ( m.in. wzgórze widokowe ,,Grodzisko”, modrzew europejski czy jesion wyniosły). W Chełmskim Parku Krajobrazowym występuje aż 40 gatunków roślin chronionych oraz 22 zapisanych na listę zagrożonych m.in. kłoć wiechowata, języczka syberyjska, starzec cienisty. Wśród zwierząt można wymienić na przykład żółwia błotnego, kulika wielkiego czy wodniczkę.

Mieszkasz w Chełmie albo wybierasz się do tego miasta? Chcesz wiedzieć jaki jest stan powietrza w Chełmie? Czy nie ma smogu lub czy powietrze nie jest zanieczyszczone ?
Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje.

Mapa jakości powietrza w Chełmie

Chełm jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w województwie lubelskim. Według najwyższej Izby Kontroli powietrze w Chełmie zanieczyszczane jest głównie przez pył PM10, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. Aż w 48 dni w roku stężenie pyłu PM10 znacznie przekroczyło dopuszczalną normę, która według WHO wynosi 50 µg/m3. Największe zanieczyszczenie powietrza następuje w sezonie grzewczym czego przyczyną jest niska emisja spalin paliw na cele grzewcze.
Zastanawiasz się gdzie mierzone jest zanieczyszczenie powietrza w Chełmie?
Obecnie w Chełmie znajduje się tylko jedna stacja pomiarowa, która zlokalizowana jest na ulicy Połanieckiej .

Pomiar smogu w Chełmie

Smog w Chełmie powstaje głównie na skutek ogrzewania budynków mieszkalnych niskiej jakości węglem oraz spalaniem odpadów w przydomowych kotłowniach. Aby zapobiec powstawaniu smogu władze województwa lubelskiego wprowadziły na ulicę Chełmu Ekopatrole mające na celu dbałość o czyste powietrze. Dzięki tej akcji straż miejska otrzymała auta wyposażone w laboratorium do pomiaru stężeń substancji występujących w powietrzu oraz pompkę do poboru próbek powietrza. Chełm brał także udział w konkursie „WiemCzymOddycham”, w którym lokalne społeczności i ich mieszkańcy mogli głosować w jakiej lokalizacji ma się znaleźć czujnik jakości powietrza. Wyniki konkursu zdecydowały, że nowe urządzenie zostało zamontowane na ulicy Lwowskiej 51.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach