Smog dotacje

Cykl „Smog – dotacje”

Jakość powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia (możesz sprawdzić na przykład tutaj). Z tego względu podejmowane są działania mające zmniejszyć ten problem. Jednym z nich są dotacje stanowiące nieodpłatną i bezzwrotną pomoc ze strony instytucji publicznych. W zakresie walki ze smogiem zazwyczaj przyznawane są na wymianę urządzeń grzewczych lub termomodernizacje budynków.

Smog – dotacje

Na poziomie ogólnopolskim funkcjonuje program „Czyste Powietrze”. Na poziomach lokalnych walkę ze smogiem prowadzą samorządy. Przyjmują one uchwały antysmogowe, w których zazwyczaj wskazana jest data konieczności wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne. Co jednak może zrobić mieszkaniec, który nie ma wystarczających środków finansowych na ten cel? Powinien on udać się po wsparcie do swojej gminy. Środki pieniężne w postaci dotacji przeznaczanych na ten cel najczęściej pochodzą z programów operacyjnych województw. Przykładowo Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, a w nim poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” dofinansowuje takie inwestycje.

Stowarzyszenia także podejmują walkę z zanieczyszczeniami środowiska. Przykładem jest „Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy”, które w ramach realizowanego programu „Nasze Powietrze” oferuje dotacje na rzecz poprawy jakości powietrza, o które mogą starać się nie tylko organizacje pozarządowe, ale także grupy nieformalne. Program obejmuje województwo śląskie i małopolskie.

 

Program „Czyste powietrze”

Smog dotacje - program Czyste powietrze

Program „Czyste powietrze” realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska w latach 2018-2029. Jego główny cel to poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację i wymianę przestarzałej generacji palenisk na nowoczesne systemy grzewcze w budynkach jednorodzinnych. Budżet tego programu to aż 103 mld zł, z czego 63,3 mld zostanie przeznaczone na dotacje, a pozostała część na pożyczki zwrotne. Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu na jedną osobę w danym gospodarstwie domowych i wynosi od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych.

Ze środków w ramach tego programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego. Co ważne wsparcie jest przeznaczone nie tylko dla domów już istniejących, ale także tych budowanych.

 

Czy jestem proekologiczny?

W świetle dramatycznych danych na temat zanieczyszczenia środowiska warto zastanowić nad odpowiedzią na kilka pytań dotyczących naszej wiedzy:

  1. Czy jestem świadomy/-a, jakie dotacje na walkę ze smogiem można pozyskać w miejscu, w którym mieszkam?
  2. Czy wiem, do jakich instytucji można zwrócić się po pomoc?
  3. Czy mogę skorzystać z jakichś dotacji, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza przez moje gospodarstwo domowe? Może mogę pozyskać dotacje na wymianę pieca?

 

Dowiedz się więcej na temat dotacji!

Chcesz dowiedzieć się więcej o dotacjach przeznaczonych na walkę ze smogiem? Jeżeli tak, to poniżej przedstawiamy listę istniejących oraz planowanych artykułów z cyklu Smog dotacje, wraz z odnośnikami do stron na blogu:

  • Dotacje na walkę ze smogiem w Krakowie
  • Projekty na termomodernizacje
  • Programy na rzecz poprawy jakości powietrza