Co to jest smog?

Co to jest smog?

Wiedza Polaków na temat smogu jest nadal niewystarczająca. Wprawdzie według wyników badań „Smog – prawdy i mity wśród Polaków” prawie wszyscy respondenci (99%) słyszeli o tym zjawisku, ale niewielu rzeczywiście wie, o co w nim chodzi. Aż 23% uważa, że występuje on tylko i wyłącznie w dużych miastach, a połowa badanych osób twierdziła, że stanowi on naturalny element każdej metropolii. Jeszcze bardziej przygnębiające jest, że aż 25% respondentów twierdziło, że smog działa szkodliwie jedynie na dzieci, ciężarne kobiety oraz starsze osoby.

Niezwykle ważne jest edukowanie społeczeństwa na temat zanieczyszczeń powietrza. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat smogu? Świetnie trafiłeś! W tym artykule możesz przeczytać o co to jest smog, jaka jest jego historia jego i rodzaje. Gotowy do lektury? No to zaczynamy!

Co to jest smog?

Termin smog został użyty po raz pierwszy na początku XX wieku w Londynie. Powstał on z połączenia słów pochodzących z języka angielskiego „smoke” (dym) i „fog” (mgła). Tak więc smog stanowi zjawisko pomieszania mgły, dymu i różnego rodzaju zanieczyszczeń powietrza.

Jakie są rodzaje smogu?

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że smog nie jedno ma imię i występuje jego kilka rodzajów, a wśród nich:

 • smog typu londyńskiego (klasyczny, kwaśny),
 • smog typu Los Angeles (fotochemiczny, utleniający),
 • elektrosmog (smog elektromagnetyczny).

Smog typu londyńskiego swoją nazwę zawdzięcza zjawisku, jakie utrzymywało się nad tym miastem od 5 do 9 grudnia 1952 roku. W tym czasie nad miastem pojawiła się mgła o żółto-czarnej barwie. Wtedy zjawisko to nazwano wielkim smogiem londyńskim. Nie tylko pojawił się szybko, ale także nagle zniknął. Naukowcy dowiedli, że powstał on w wyniku wzrostu poziomu stężenia pyłów zawieszonych i dwutlenku siarki, a także wystąpieniem inwersji temperatur oddziałującej na rozproszenie zanieczyszczeń i zatrzymanie ich w obrębie zabudowań. Na skutek komplikacji oddechowych, powstałych w wyniku wdychania smogu, zmarło wtedy ok. 12 tysięcy osób. Ten rodzaj smogu występuje w sezonie grzewczym, zazwyczaj od listopada do lutego w umiarkowanej strefie klimatycznej.

Smog typu Los Angeles powstaje w wyniku reakcji tlenku węgla, azotu oraz węglowodorów ze spalinami samochodowymi i światłem słonecznym. Produktem takiej reakcji jest niebezpieczny ozon troposferyczny (zbiera się przy ziemi). Swoją nazwę smog typu Los Angeles zawdzięcza miastu, w którym zjawisko osiągnęło dużą skalę. Smog fotochemiczny występuje głównie w strefach subtropikalnych oraz w miesiącach letnich w bezwietrzne, upalne dni. Służy mu gęsta zabudowa budynków. W Polsce ten rodzaj smogu można spotkać w dużych miastach (np. Warszawa, Kraków) w miesiącach letnich.

Elektrosmog stanowi zanieczyszczenie powietrza przez promieniowanie elektromagnetyczne. Wytwarzany jest przy przepływie prądu lub napięcia i dotyczy takich urządzeń jak: telefony komórkowe, laptopy, telewizory, lodówki, mikrofalówki, stacje nadawcze, radary.

 

Skład smogu

W skład smogu wchodzi bardzo dużo różnorodnych, niebezpiecznych substancji, a wśród nich:

Skład

 • pyły, głównie pył PM 10 i PM 2,5 – stanowią one niejednorodną grupę substancji. Możemy do nich zaliczyć drobiny sadzy, piasku, kurzu, popiołu, pyłki roślinne, a również starte ogumienie czy tarcze. Co ważne, na powierzchni takich drobinek mogą osiadać się także inne substancje (takie jak: metale ciężkie), a następnie przenikać do organizmu z powietrzem. Warto zwrócić uwagę na pył PM 10, czyli pył o średnicy 10 mikrometrów lub mniejszej. Porównując, włos ludzki ma grubość około 50-90 mikrometrów. Przenika on zarówno do dróg oddechowych, jak i płuc. Pył PM 2,5 to pył o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej, zazwyczaj jest tworzony przez metale ciężkie albo lotne związki organiczne. Ze względu na swoje małe rozmiary z łatwością przenika do pęcherzyków płucnych, skąd następnie bez problemu trafia może trafić do krwi. Im mniejszy pył, tym bardziej jest niebezpieczny dla zdrowia;
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a wśród nich bezno(a)piren – pochodzą one z niecałkowitego spalania związków organicznych, takich jak: śmieci, drewno, paliwa samochodowe, tworzywa sztuczne. Substancje te kumulowane w organizmie wykazują właściwości rakotwórcze;
 • tlenki azotu – stanowią nieorganiczne związki chemiczne; najwięcej w powietrzu jest tlenku i dwutlenku azotu. Za powstawanie tych związków odpowiada głównie transport samochodowy;
 • tlenki siarki – związki powstające podczas spalania paliw kopalnych. Ich cechą charakterystyczną jest łatwość rozpuszczania się w wodzie, co prowadzi do powstawania kwaśnych deszczy;
 • metale ciężkie – kadm, ołów, rtęć, arsen, nikiel – niebezpieczne dla organizmu, kumulują się w nim i powodują ostre zatrucia;
 • tlenek węgla – jest efektem spalania biomasy i paliw kopalnianych, bardzo toksyczny, wiąże się z hemoglobiną i wypiera z krwiobiegu tlen;
 • ozon – forma tlenu, powstaje w wyniku reakcji zanieczyszczeń ze światłem słonecznym.

 

Historia smogu

W ostatnich latach smog stał się problematyką bardzo medialną. Zapewne wielu z nas zastanawia się, czy jest on nowym zjawiskiem? Czy pojawił się dopiero teraz? Trzeba stanowczo stwierdzić, że smog truł od zawsze, ale w obecnych czasach jest jeszcze bardziej groźny.

Odkąd używanie węgla przyjęło szeroką skalę, zaczęły pojawiać się pierwsze wzmianki o zatruciu powietrza. Jednak już w I wieku p.n.e. Witruwiusz pisał o konieczności, jak to ujął „przewietrzenia” miasta. W rzymskim prawie znajdowała się regulacja tzw. „zasmradzania” innych posesji. Nieprzyjemne opary mogły unosić się jedynie w obrębie rzutu kamieniem z dachu budynku.
Historia smogu - Londyn XIX w

Jednym z pierwszych krajów, które postawiły na węgiel była Anglia. Wprawdzie w pozostałych krajach Europy ten surowiec zaczął być stosowany później, to jednak lata jego świetności przypadają na XIX i XX wiek. W Anglii już w XIII wieku pojawiły się naciski na zakazanie jego stosowania. W 1257 roku Eleonora Prowansalska, będąca żoną Henryka II, narzekała na szkodliwy dym. W XVI wieku sama Elżbieta I wyrażała swoje niezadowolenie z powodu dymu węglowego nad miastem. Właśnie w tym czasie w całej Europie wzrosła liczba kominków, a coraz więcej osób z drewna przenosiło się na palenie węglem, którego dym miał przeciwdziałać butwieniu izby, a nawet wykazywać dobroczynne działanie dla zdrowia.

Jednak w XVIII wieku pojawiły się pierwsze obawy dotyczące szkodliwego oddziaływania dymu węglowego na organizm. Właśnie w tym czasie zaczęto tworzyć więcej restrykcji. Już w XVII wieku w Paryżu istniały przepisy dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Ponadto dokonał się wtedy rozwój pieców bezdymnych. W 1810 roku obowiązek starania się o pozwolenie na wytwarzanie nieprzyjemnych zapachów nałożył sam Napoleon.

Historia smogu - silnik parowy

Rewolucja przemysłowa przyniosła nowe zagrożenia w zanieczyszczaniu powietrza, a kolejnym trucicielem okazały się m.in. silniki parowe. W tym czasie uważano, że trzeba wyznaczyć minimalną wysokość kominów, która to miała przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń. Już wtedy występowały pierwsze protesty dotyczące lokalnego zatruwania środowiska. Przykład stanowi demonstracja mająca miejsce w Londynie, będąca wyrazem sprzeciwu wobec pomp napędzanych silnikami parowymi. Jej uczestnicy uważali, że służą podduszaniu mieszkańców, a nie ich pierwotnemu celowi, czyli dostarczaniu wody.

W XIX wieku, dzięki różnym ruchom ekologicznym, smog był postrzegany jako negatywne, złe zjawisko. Zaczęto patrzeć na niego nie tylko z punktu widzenia lokalnego, ale także całego kraju. Podejmowano próby zmniejszenia tego zjawiska, ale brak właściwych technologii niejako decydował o ich marnej skuteczności. Z kolei XX wiek przyniósł pierwsze narzędzia do monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza. Jednak dopiero pojawiające się katastrofy zwróciły uwagę władz i środowiska naukowego na ten problem. W 1930 roku w Dolinie Mozy zanieczyszczone przez przemysł powietrze pozbawiło życia 60 osób. Z kolei w 1952 roku Wielki Smog Londyński w czasie zaledwie 5 dni zabił 4000 osób z niedotlenienia, 8000 wskutek uszkodzenia górnych dróg oddechowych, a 150000 osób było hospitalizowanych w związku z trudnościami z drogami oddechowymi. Po tych wydarzeniach zaczęto podejmować konkretne działania legislacyjne, a następnie w tym zakresie podjęto współpracę międzynarodową.

 

Przyczyny smogu

Podstawowe źródło kwaśnego smogu stanowią instalacje grzewcze ogrzewające domy jednorodzinne i wielorodzinne oraz kamienice. Przede wszystkim piece na paliwa stałe są bardzo powszechnie wykorzystywane. 49% gospodarstw domowych w Polsce korzysta z takiej formy ogrzewania. Ponadto tzw. kopciuchy (śmieciuchy) stanowiące instalacje starego typu stanowią olbrzymi problem. Są to piece górnego spalania i można do nich wrzucić dosłownie wszystko, nie tylko opał niskiej jakości, ale także śmieci i różnorodne odpady. Ponadto smog powstaje także poprzez nieumiejętne ich używanie, co prowadzi do wydzielania dużej ilości dymu zawierającego dużo zanieczyszczeń powietrza. Niestety często używamy także paliw mających niską jakość. Zazwyczaj jest to związane z nieudolnymi próbami oszczędności. Im gorsza jakość węgla, tym niższa jego cena. Przykładowo muł węglowy stanowiący odpad po procesie oczyszczania węgla jest dwukrotnie tańszy niż ekogroszek. Zapominamy jednak, że wprawdzie jego cena jest niższa, ale powoduje niszczenie instalacji grzewczej, a ze względu na sporą zawartość popiołów wykazuje dużą emisję pyłów.

Przyczyny smogu - paliwa niskiej jakości

Ponadto powstawaniu smogu sprzyja palenie odpadami. Dane są przerażające, gdyż w Polsce 2 mln ton odpadów rocznie jest spalanych w piecach. Są one bardzo szkodliwe, gdyż pod wpływem temperatury uwalniane są toksyczne substancje, takie jak furany, dioksyny czy cyjanowodór. Warto wspomnieć, że do lat 90. XX wieku nie palono plastików, które do tego czasu były wytwarzane naprawdę w małych ilościach. Przedmioty nie tylko dłużej używano, ale także chętniej naprawiano.

 

Zdjęcie: http://www.lubanski.eu/luban-w-smogu/

Wiele czynników wpłynęło na to, że od tego czasu problem smogu stał się o wiele większy. Powszechność plastiku, tworzywa sztuczne, a do tego niewystarczająca wiedza ekologiczna powodują, że do pieca wrzucane jest, co popadnie.

Kwaśny smog powstaje w wyniku nieodpowiedniego ogrzewania gospodarstw domowych. W o wiele mniejszym stopniu przyczynia się do niego transport samochodowy, przemysł i rolnictwo. Zanieczyszczenia powietrza powstałe z udziałem przemysłu, wbrew obiegowej opinii, są niewielkie. Jego udział w ogóle czynników zanieczyszczających powietrze nawet w przypadku doliczenia zanieczyszczeń powodowanych przez energetykę zawodową, a więc produkcję energii cieplnej i elektrycznej mającą miejsce w elektrowniach czy elektrociepłowniach. Smogowi sprzyjają także warunki atmosferyczne i geograficzne. Bezwietrzna pogodna, a także zagłębienia terenu (niecki, doliny) powodują utrzymywanie się (zaleganie) smogu.

Biorąc pod uwagę smog fotochemiczny, główną przyczyną jego powstawania są spaliny samochodowe, które podczas reakcji z promieniami słonecznymi wytwarzają szkodliwe substancje.

Smog w Polsce

Smog w Polsce stanowi dość poważny problem, który wymaga rozwiązania. W czasie II Wojny Światowej życie straciło 6 mln naszych rodaków, a o kilkadziesiąt lat później codziennie w Polsce z powodu smogu umiera aż 175 osób (taki wynik stanowi średni wynik z całego roku)! Co oznacza, że w ciągu 20 lat życie jedynie z powodu zanieczyszczenia powietrza straci 1 mln Polaków. Wbrew powszechnej opinii smog truje nas nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz budynków – w domach, szkołach, przedszkolach i miejscach pracy. Wedle badań wewnątrz budynków poziom zanieczyszczeń wynosi około 50% stężenia występującego na zewnątrz.

W 2000 roku Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie przedstawiła rekomendacje dotyczące zmian w walce z zanieczyszczeniami powietrza. Minęło 19 lat, w tym czasie z powodu zanieczyszczeń powietrza zmarło około 765 000 mieszkańców naszego kraju, a my nadal mamy do czynienia z tymi samymi problemami i nadal formułowane są te same rozwiązania, ale nadal wykorzystywane w bardzo małym zakresie. Podejmowane działania w postaci dotacji czy edukacji społeczeństwa są nadal niewystarczające, a roczne koszty zanieczyszczonego powietrza oscylują wokół 102 mld zł.

W Polsce za smog odpowiada głównie niska emisja powstająca w wyniku spalania odpadów oraz paliw stałych, takich jak węgiel czy drewno. Największy problem z tym zjawiskiem występuje od września do kwietnia.

Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce

W wielu polskich miastach występują poważne problemy z wysokim stężeniem smogu. Polski Alarm Smogowy stworzył raport przedstawiający najbardziej zanieczyszczone miasta w naszym kraju. Według niego w 24 miastach dopuszczalna średnioroczna norma pyłu PM 10 (powyżej 40 µg/m3) została znacznie przekroczona. Liderem tego rankingu jest Kraków, ale niewiele lepiej sytuacja wygląda w Opocznie, Pszczynie, Wodzisławie Śląskim, Myszkowie, Katowicach, Rybniku, Gliwicach, Zabrzu, Kalwarii Zebrzydowskiej i Warszawie.

Miasta z przekroczonym stężeniem PM10

Jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce jest Kraków, nie bez powodu nazywany smogową stolicą Polski. Rekordowy poziom pyłu PM 10, który przekroczył 10-krotnie dopuszczalne stężenie, odnotowano 23 stycznia 2016 roku. Wynosiło ono wtedy 494 µg/m3. Ponadto w Krakowie poziom smogu powyżej dopuszczalnej dobowej normy (50 µg/m3) utrzymuje się przez aż 165 dni w roku (przy dopuszczalnej w prawie normie 35 dni).

Rybnik także należy do rekordowych miast pod względem smogu. 9 stycznia 2017 roku odnotowano tam przekroczenie dopuszczalnej normy pyłu PM 10 o 3126%. W tym dniu jego stężenie osiągnęło aż 1563 µg/m3. Dopuszczalne stężenie tego pyłu w Rybniku utrzymuje się przez 100 dni, przy dopuszczalnej normie 35 dni.

Problem smogu dotyczy także mniejszych miast polskich . Jednym z nich jest Pszczyna, gdzie rekordowe stężenie wykryto 10 stycznia 2017 roku. Wynosiło ono 686 µg/m3, a norma została przekroczona o 1300%. W mieście normy są wyższe od bezpiecznych przez 101 dni.

Kolejna bardzo groźna dla zdrowia dla zdrowia substancja, czyli rakotwórczy benzo(a)piren jest dramatycznie przekroczony w wielu miejscach naszego kraju. Dopuszczalne stężenie tej substancji wynosi do 1 µg/m3. Tymczasem w Nowej Rudzie wynosi 17 µg/m3, Opocznie i Nowym Targu – 15 µg/m3, a w Rybniku i Suchej Beskidzkiej – 12 µg/m3.

Najbardziej rakotwórcze miasta

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że wdychając benzo(a)piren stają się palaczami. Zastanawiałeś się ile papierosów „wypalasz”, oddychając zanieczyszczonym powietrzem? Okazuje się, że najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Zakopanem, ale w pozostałych miastach również nie wygląda ona lepiej. Poniżej przedstawiamy ilość benzo(a)pirenu wdychaną przebywając na zewnątrz 2 godziny dziennie przez cały rok w przeliczeniu na papierosy.

 • Zakopane – 4291 papierosów rocznie (11,8 papierosów dziennie),
 • Kraków – 3706 papierosów rocznie (10,1 papierosów dziennie),
 • Łódź – 3037 papierosów rocznie (ok. 8,3 papierosa dziennie),
 • Katowice – 2545 papierosów rocznie (7 papierosów dziennie),
 • Poznań – 2411 papierosów rocznie (6,6 papierosów dziennie),
 • Wrocław – 1652 papierosów rocznie (4.5 papierosów dziennie),
 • Bydgoszcz – 1473 papierosów rocznie (4 papierosy dziennie),
 • Warszawa – 1295 papierosów rocznie (3,5 papierosów dziennie),
 • Gdańsk – 669 papierosów rocznie (1,8 papierosów dziennie),
 • Lublin – 937 papierosów rocznie (2,6 papierosów dziennie).

Podsumowanie

Smog w Polsce to poważny problem, który w ostatnich latach został nagłośniony w mediach. Bez wątpienia ma negatywne skutki na nasze zdrowie, a nadal wielu z nas wątpi w spustoszenie, jakie sieje w organizmie. Z tego względu konieczne jest podjęcie działań mających doprowadzić do zmniejszenia tego zjawiska. Przede wszystkim trzeba zwiększać świadomość w społeczeństwie w tym zakresie. Sankcje i nakazy są konieczne. Jednak najważniejsze jest, aby każdy z nas postanowił, że nie będzie truł środowiska. Zapoznajmy się ze źródłami smogu i przyjrzyjmy się, czy świadomie albo nieświadomie nie zanieczyszczamy powietrza. Tylko razem możemy wygrać ze smogiem! Nie odkładajmy działań na później, bo każdego dnia smog zabija kolejne osoby. Zastanawiasz się kto będzie następny?

CYKL ARTYKUŁÓW „SMOG”

Artykuły publikowane w ramach cyklu „Smog” można czytać niezależnie, ale najlepszy efekt można osiągnąć, zapoznając się z nimi po kolei. Chcesz dowiedzieć się więcej o smogu? Cały cykl składa się z następujących wpisów:

 • Skutki smogu
 • Źródła smogu
 • Rodzaje smogu
 • Smog w Polsce
 • Smog chiński
 • Smog w Indiach
 • Smog w mieście
 • Małomiasteczkowy smog
 • Walka ze smogiem jako problemem społecznym
 • Elektrosmog
 • Smog a kwaśne deszcze
 • Smog – jak się przed nim chronić
 • Wpływ smogu na alergie
 • Jak smog wpływa na nasze zdrowie, skórę i sen?
 • Smog a zdrowie dzieci
 • Szkodliwe działanie pyłu PM10/PM2,5