GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Wrocław - Korzeniowskiego

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
424.415 6.54063 68.0978 4.29755 3.57854 11.8592 0.1782
0 0 0 0 0 0 0
422.63 11.3589 79.6044 0 4.41739 14.732 0.24516
376.027 0 89.6144 10.1573 5.62128 0 0.1863
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 75.13 0 9.46631 11.7964 0.26298
472.252 19.2491 48.185 13.4175 0 8.30881 0.40122