GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 6.66833 15.837 0 0.87668 0
0 8.96834 78.8167 10.4954 0 1.62887 0
0 0 77.68 9.8812 0 1.39021 0
0 0 76.7017 4.06464 0 1.79807 0
0 0 0 0 0 0 0
0 8.38518 76.8439 18.3686 0 2.15717 0
0 0 63.1928 0 0 3.09926 0
0 22.901 0 8.57677 0 2.95591 0
0 0 81.1417 10.5846 0 1.87935 0
0 8.42608 82.7189 11.4029 0 2.17712 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 15.5421 0 5.08613 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0