GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Szczecin_Andrzejewskiego

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 83.5883 8.99304 6.15097 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.93812 0 0
0 0 23.4067 19.7794 17.2802 0 0
0 0 39.53 17.229 15.8641 0 0
0 8.55354 54.0539 5.99577 5.00707 0 0
0 11.0843 54.9439 5.80928 4.18647 0 0
0 5.86506 69.6194 0 6.0789 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 8.02456 73.2522 0 0 0 0
0 0 68.5567 9.35963 0 0 0
0 2.96997 67.7672 6.20664 4.05125 0 0
0 3.16542 68.1983 6.9784 4.54373 0 0