GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Starachowice, ul. Złota

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 0 11.9 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9.7 0 0.6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 7.5 0 0 0.4
0 0 0 0 0 0 1.2
0 0 0 0 15.3 0 0
0 0 0 7.3 5 0 0.3
0 0 0 9.3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 11.2 9.4 0 0.4