GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Opole manualna 4

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 6.92208 0 0 0 2.30554 0
250.7 5.68946 77.135 0 0 2.2009 0