GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
168.136 4.14692 78.2828 10.2208 0 4.07645 0.36825
140.811 2.41921 63.7478 0 7.02639 0 0.30665
0 0 63.0367 4.72639 0 6.39139 0.34686
0 0 51.42 17.7731 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
161.82 8.78298 82.585 10.3708 0 6.80147 0.53266
189.563 13.8439 73.3411 9.55278 9.105 0 0
138.974 6.03661 0 8.29806 0 0 0.29001
0 0 0 0 0 0 0
0 11.2314 0 11.6814 9.8325 6.02564 0
278.239 34.8138 0 14.6156 0 0 1.02481
0 5.07317 42.3328 9.63306 0 5.14193 0.34579
0 0 0 0 0 0 0
149.737 1.52057 0 5.48167 5.15056 0 0.24848