GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Nisko-Szklarniowa-WIOS

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 5.73919 91.2056 10.9898 0 0 0
112.2 8.86956 55.48 7.29242 5.67493 0 0
172.23 7.73563 42.86 12.0965 10.0662 0 0
0 10.1463 42.4817 15.0054 13.2676 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 75.2022 13.8964 9.75193 0 0
0 7.03988 77.7772 0 7.35202 0 0
72.92 0 82.0533 0 0 0 0
89.55 0 66.9283 17.6281 10.7572 0 0
0 0 45.8194 0 12.2408 0 0
204 13.9804 55.8444 23.2098 19.7275 0 0