GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Koszalin_ArmiiKrajowej

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
762.08 70.1115 0 38.0155 0 0 1.60464
182.89 9.23177 0 9.70371 0 0 0.19606
0 0 0 0 0 0 0
0 9.3757 0 12.3414 0 0 0
189.34 14.0993 0 0 0 0 0
271.29 32.2315 0 12.3882 0 0 0.42712
0 0 0 0 0 0 0.26042
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4.14956 0 0 0.14838
172.8 6.46787 0 13.3483 0 0 0.41203