GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Katowice, ul. Plebiscytowa/A4

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
204.43 11.8342 0 0 9.82635 0 0
344.34 41.9705 0 14.5809 11.5332 0 0
362.98 54.2472 0 21.2381 12.4969 0 0
295.64 0 0 14.4472 9.27908 0 0
224.9 0 0 0 11.9554 0 0
0 0 0 17.244 12.0767 0 0
384.69 0 0 0 17.802 0 0
270.23 50.3578 0 25.0494 0 0 0
0 0 0 31.5919 17.0892 0 0
325.45 0 0 28.2194 15.0929 0 0
278.34 57.2676 0 28.5856 15.181 0 0
0 83.2044 0 0 0 0 0
0 58.8805 0 28.4048 22.3489 0 0
0 0 0 31.1076 24.6137 0 0
0 41.0406 0 25.2661 0 0 0