GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Kaszów

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 50.3424 0 0 0 0
0 6.08849 53.4754 0 0 0 0
0 4.3326 84.1019 0 0 0 0
0 3.41749 0 0 0 0 0
0 0 81.6879 0 0 0 0
0 3.28825 81.1378 0 0 0 0
0 11.1185 0 0 0 0 0
0 0 64.6398 0 0 0 0