GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Inowrocław Airpointer

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 31.497 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6.06778 0 0 0
0 0 0 2.2595 0 0 0
0 0 0 4.1824 0 0 0
0 0 0 7.76556 0 0 0
0 0 0 18.8996 0 0 0