GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
Guty Duże

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 1.4 68.2 4.2 0 0 0
0 2.3 61.4 4.5 0 1.5 0
0 2.7 80.5 14.9 0 1.6 0
0 2.4 86.8 0 0 0 0
0 0 0 5.3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 3.3 57.1 3.6 0 0 0
0 2.6 0 2.4 0 1.4 0