GoodAir

Poziom zanieczyszczenia powietrza
WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Dane z ostatnich 48h

Data CO NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 C6H6
0 0 0 18.5578 0 0 0
0 0 0 8.72139 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 22.4503 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 24.9808 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 14.3119 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 7.29806 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5.34417 0 0 0